Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTüfekçi, Dilek Can
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:06Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1301-2045
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4631
dc.description.abstractBu çalışma, Türk Çocuk Edebiyatı’na kuramsal bir yapı oluşturmak amacıyla halk bilimci Pertev Naili Boratav tarafından derlenen “Az Gittik Uz Gittik” adlı eser- deki “Dünya Güzeli” masalının gösterge bilimsel açıdan çözümlenmesini içer- mektedir. Çalışmanın bir diğer amacı ise gelişim sürecinde olan Türk Çocuk Ede- biyatı’na kuramsal açıdan daha meşru bir zemin kazandırmak ve çocuk edebiyatı eserlerinin anlatımcılık, yapısalcılık, metinlerarasılık, alımlama estetiği, psikana- litik vb. kuramlar çerçevesinde incelenmelerine temel hazırlamaktır. Bununla birlikte, çalışmada metnin derin anlamını yüzeye çıkarabilmek için kesitleme yöntemiyle söylemsel ve anlatısal düzeylerin ortaya çıkarılmaları amaçlanmakta- dır. İlk olarak, masal eylem bakımından beş kesite ayrılmıştır. Ancak tekrarlarla yapılandırılması nedeniyle üçüncü kesit kendi içinde beş alt kesite ayrılmış ve her bir alt kesit diğer kesitlerle ilişkilendirilmiştir. İkinci olarak, anlamsal karşıt- lıklar değerlendirilmiş; üçüncü aşamada eyleyenlerin işlevleri belirlenmiş; dör- düncü aşamada ise anlatı izlencesi ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak anlatı ve söylem yapılarının masal içindeki işlevleri gösterge bilimsel kavramlar aracılığıy- la çözümlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study is an analysis of the tale #8220;Dünya Güzeli #8221; containing in the book #8220;Az Gittik Uz Gittik #8221;, which was compiled by the folklorist Pertev Naili Boratav for the improvement of Turkish children literature theoretically, in terms of semiotics. Another purpose of this study is to posit a more theoretical ground for the Turkish children literature which is gradually developing and additionally, to prepare a diverse theoretical ground for the analysis of other children literature texts in terms of narratology, structuralism, intertextuality, reader response and psychoanalytic approaches, etc. Furthermore, to reach the deep meaning of the text, it is aimed to present the relationship between narrative level and discourse level by the use of sectionalisation method. In this study, firstly, the tale is sectionalized into five main sections according to the action. But the third section is sectionalized into five other subsections which are structured with the repetitions and those subsections are interrelated with other sections. Secondly, the binary oppositions in the basic semantic structure are evaluated. In the third phase, the functions of the actants are defined and, in the fourth phase, narrative semiotics is determined. Consequently, the functions of narrative structures and discourse structures in the tale are presented by a terminology of semiotic analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectDünya Güzeli Masalıen_US
dc.subjectGösterge Bilimen_US
dc.subjectSöylemsel Düzeyen_US
dc.subjectAnlatısal Düzeyen_US
dc.subjectAnlatı İzlencesien_US
dc.subjectTale of Dünya Güzelien_US
dc.subjectSemioticsen_US
dc.subjectNarrative Levelen_US
dc.subjectDiscourse Levelen_US
dc.subjectNarrative Semioticsen_US
dc.titleDünya güzeli: gösterge bilimsel yaklaşımen_US
dc.title.alternativeThe tale ‘dünya güzeli’: through the lenses of semioticsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Dünyası İncelemeleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage531en_US
dc.identifier.endpage552en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record