Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPalabıyık, Serkan
dc.contributor.authorÇolakoğlu, Birgül
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:07Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1305-5798
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4639
dc.descriptionPalabıyık, Serkan (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışma, mimari tasarım alternatiflerinin ürün bazında değerlendirilmesine yardımcı bir bulanık çok ölçütlü karar verme modelinin geliştirilmesi ile ilgilidir. Geliştirilen modelin potansiyelleri, mimari tasarım eğitimi alanında gerçekleştirilen “Sökme ve Yeniden Kullanmaya Yönelik Tasarım: Dönüştürülebilen Çok-amaçlı Sergi Mekânlarının Tasarım ve Yapımı” (“Design for Disassembly and Reuse: Design & Building Multipurpose Transformable Pavilions”) başlıklı uluslar arası bir tasarım stüdyosu kapsamında araştırılmıştır. Tasarım stüdyosunda tasarım süreci sistematik ve sezgisel düşüncenin bir arada yer aldığı bütünleşik bir anlayışla kurgulanmıştır. Buna göre tasarım amaçları ile değerlendirme ölçütleri stüdyo yürütücülerince süreç başında net bir şekilde ortaya konularak tasarım uzayının daraltılması ve tasarım sürecinde verilecek kararlarda farkındalığın arttırılması öngörülmüştür. Tasarım süreci sonunda stüdyo kapsamında üretilen tasarımlar geliştirilen karar vermeye yardımcı model ile değerlendirilerek, tasarımların olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi ve öngörülen hedefler kapsamında en uygun alternatif tasarımın seçilmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis paper presents a study on the development of a fuzzy multi-criteria decision-making model for the evaluation of end products of the architectural design process. Potentials of the developed model were investigated within the scope of architectural design education, specifically an international design studio titled “Design for Disassembly and Reuse: Design Building Multipurpose Transformable Pavilions.” The studio work followed a design process that integrated systematic and heuristic thinking. The design objectives and assessment criteria were clearly set out at the beginning of the process by the studio coordinator with the aim of narrowing the design space and increasing awareness of the consequences of design decisions. At the end of the design process, designs produced in the studio were evaluated using the developed model to support decision making. The model facilitated the identification of positive and negative aspects of the designs and selection of the design alternative that best met the studio objectives set at the beginning.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAhsen_US
dc.subjectBulanık Mantıken_US
dc.subjectKarar Verme Modelien_US
dc.subjectMimari Tasarımların Değerlendirilmesien_US
dc.subjectAhpen_US
dc.subjectFuzzy Logicen_US
dc.subjectDecision Making Modelen_US
dc.subjectEvaluation of Architectural Designsen_US
dc.titleMimari tasarım sürecinde son ürünün değerlendirilmesi: Bir bulanık karar verme modelien_US
dc.title.alternativeEvaluation of end-products in architecture design process: A fuzzy decision-making modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMegaronen_US
dc.contributor.departmentMühendislik-Mimarlık Fakültesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage191en_US
dc.identifier.endpage206en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record