Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTetik, Nuray
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:07Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1304-7590
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4645
dc.description.abstractTurist rehberleri turistlerin deneyimlerini arttırarak memnuniyetlerinin sağlanması noktasında öncü kişilerden biridir. Bu nedenle onların performansı ne kadar yüksek olursa turist memnuniyeti de o derece yüksek olacaktır. Buradan hareketle gerçekleştirilen çalışmada, ekoturizm alanında çalışan rehberlerin niteliklerinin turistler açısından önem düzeylerinin ve rehberlerin performans düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmada veri toplanması için anket tekniği tercih edilmiş ve 402 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler istatistikî yöntemlerle analiz edilmiştir. Ekotur rehberlerinin niteliklerinin turistler açısından önem düzeyleri ile rehberlerin performans düzeyleri ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonucunda turistlerin, ekotur rehberlerinin niteliklerini önemli buldukları ortaya çıkmıştır. Ekotur rehberlerinin performans düzeylerinin ise önem düzeyleri ile kıyaslandığında nispeten yüksek olduğu, ancak önem düzeylerini tam olarak karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ekotur rehberlerinin performans düzeylerinin önem düzeylerinin üzerinde olduğu tek faktör ise "sosyo-ekonomik katılım sağlama" faktörü olmuşturen_US
dc.description.abstractTourist guides are one of the pioneers who create tourist satisfaction by way of increasing their experiences. For this reason the higher performances the tourist guides have, the higher tourist satisfaction they provide. From this point of view, it was aimed to determine the importance and performance level of guides’ competences, who work in the ecotourism field, according to tourists with this study. In the frame of this purpose, questionnaire technique was chosen in this study in order to collect data from tourists and 402 questionnaires were considered to be evaluated. The data was analysed by using statistical program. The importance level of ecotour guides’ competences and their performance levels were assessed. It was determined that tourists found ecotour guides’ competences important. In addition, it was determined that ecotour guides’ performance levels were relatively high comparing with importance level of their competences. But the importance level did not correspond to the performance level. The only factor, of which performance level was higher than importance level, was “providing socio-economic participation”en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleTurist rehberlerinin ekoturizm alanındaki yeterliliklerinin önemperformans analizien_US
dc.title.alternativeImportance-Performance analysis of tourist guides'competences in the field of ecotourismen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSeyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisien_US
dc.contributor.departmentTurizm Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1366-3714en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage6en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record