Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİnan, Dilek
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:08Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0378-2905
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4654
dc.description.abstractBu çalışma Martin Crimp’in The Country oyununda anlattığı, çoğunlukla yalnız ve esrarengiz karakterlerin şehir merkezleri dışında kurdukları ve hapsoldukları dünyayı keş feder. Crimp sembolik ve absurdist aç ılardan incelediği ac ımasız insan ilişkilerini ve psikolojik bozuklukları yans ıtan birçok yenilikçi oyun yazmıştır. Yazar olaylar ın çoklu bakışaçılardan aksettiği çe şitli oyun teknikleri kullanır. Oyunlar ında kullandığı farklı uslup ve teknikler sayesinde Crimp, günümüz İngiliz tiyatrosunun en yenilikçi oyun yazarları arasında yer alır. The Country (2000) oyununu, yetiş kinlerin kendi aralar ında kurguladıkları güç oyunlarını vurgulamak üzere, bir çocuk oyunu olan taş-kağıt-makas oyununu temel alarak yapılandırır ve bu yenilikçi özelliğini bir kez daha kanıtlar. Be ş sahneden oluşan oyunun olay örgüsü biçimsiz diyaloglar, duraksamalar, kesintiler ve tekrarlardan oluşan bir dizi dolaşık, kaçamaklı rivayetler şeklinde karşım ıza ç ıkar. Oyun modern evliliklerin hapishane haline gelmiş aile-içi hayatlarını örneklendirir. Şehir merkezi dışında geçen hayatlar ı ve başkalarının bilinmezliği gibi konuları ele alırken Crimp sorgulama, yadsıma ve reddetme hilelerini kullanır. Adeta bir oyun kurgusu ş eklinde sunulan gereçler Oyun Teorisi terminolojisi kullanılarak de ğerlendirilecektir.en_US
dc.description.abstractThis paper intends to interpret Martin Crimp’s theatrical territory whose characters consist of lonely and mysterious occupants trapped together in the British suburbs. Crimp has written innovative plays in which he explores a symbolic and absurdist landscape of cruel personal relationships and psychological disorders. He employs various theatrical possibilities where incidents are reflected and refracted through multiple perspectives. The diversity of form and styles he employs in his plays makes Crimp one of the most innovative and original playwrights of new writing in Britain. He has structured The Country (2000) in the form of the children’s game of rock-paper-scissors in order to highlight the power games among adults; hence empowering his innovative style once more. The play’s five scenes unfold the plot through a series of evasive stories that consist of shapeless dialogues, hesitations, interruptions and repetitions. The Country exemplifies domestic space in which modern marriages have become prisons. The contrasts in suburban life and the unknowability of the other are depicted through a game of question and negation, and tricks of language which will be evaluated by the vocabulary of Game Theory.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectAfrikaen_US
dc.subjectAvustralyaen_US
dc.subjectKanada Edebiyatıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectBritanya Adaları Edebiyatıen_US
dc.subjectŞiiren_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectKlasikleren_US
dc.subjectFiziki Coğrafyaen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectAlmanen_US
dc.subjectFlemenken_US
dc.subjectİskandinav Edebiyatıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectAmerikan Edebiyatıen_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectSlav Edebiyatıen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectEdebiyat (Romantizm)en_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectAlan Çalışmalarıen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectEdebi İncelemeleren_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectÇağdaş İngiliz Tiyatrosuen_US
dc.subjectMartin Crimpen_US
dc.subjectThe Countryen_US
dc.subjectKır Hayatıen_US
dc.subjectOyunen_US
dc.subjectOyun Teorisien_US
dc.subjectContemporary British Dramaen_US
dc.subjectMartin Crimpen_US
dc.subjectThe Countryen_US
dc.subjectSuburban Lifeen_US
dc.subjectPlayen_US
dc.subjectGame Theoryen_US
dc.titleExploring Crimpland : A play is a game. at the end of each dialogue there is a winner and a loseren_US
dc.title.alternativeCrimp tiyatrosunu anlamak: Tiyatro bir oyundur. her diyaloğun sonunda kaybeden ve kazanan vardıren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage115en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record