Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTorlak, Emrah
dc.contributor.authorGökmen, Mukadderat
dc.contributor.authorGürbüz, Ümit
dc.contributor.authorKıztanır, Bünyamin
dc.contributor.authorIşık, Mehmet Kürşat
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:08Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1306-6137
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4670
dc.descriptionGökmen, Mukadderat (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, farklı prensiplere dayalı üç farklı antibiyotik test kitinin performansları beta-laktam grubu antibiyotiklerden penisilin G, ampisilin, amoksisilin ve kloksasilin ile yapay olarak kontamine edilmiş çiğ süt örneklerinde değerlendirildi. Kontamine edilmemiş çiğ süt örneklerinde immunoreseptör ve enzimatik temelli test kitleri ile yanlış pozitif sonuç alınmadı. Bununla beraber, mikrobiyal inhibisyon temelli test kiti ile bir örnekten yanlış pozitif sonuç elde edildi. Türk Gıda Kodeksi maksimum kalıntı limitlerinde en yüksek hassasiyet oranı immunoreseptör temelli test kiti ile elde edildi. Enzimatik temelli test kitinin maksimum kalıntı limitlerindeki performansının yetersiz olduğu tespit edildi. Çalışmada, örnekteki antibiyotik kalıntılarının C18 katı faz ekstraksiyonu, benzoik anhidrit ve 1,2,4-triazol civa klorid solüsyonu ile türevlendirme ve 325 nm dalga boyunda UV ile tespit prensibine dayanan HPLC metodu kullanıldı. Metot tespit limitleri, ampisilin için 8 ?g/kg, amoksisilin için 8 ?g/kg; penisilin G için 6 ?g/kg ve kloksasilin için 11 ?g/kg olarak belirlendi. Ortalama geri kazanımlar % 67.7 ve % 76.6 arasında tespit edildi. Kromatografik metot ile elde edilen tespit limitleri, ampisilin, amoksisilin ve penisilin G için Türkiye ve Avrupa Birliği maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde saptandıen_US
dc.description.abstractIn this study, the methodological performance of three antibiotic residue screening test kits based on different principles were evaluated in artificially contaminated raw milk samples with beta-lactams including ampicillin, amoxicillin, penicillin G and cloxacillin. No false positive result was obtained with immunoreceptor and enzymatic-based test kits in raw milk samples without artificial contamination. However, a false positive result was obtained from one sample using the microbial inhibition-based test kit. At maximum residue limits of Turkish Food Codex, the highest sensitivity rate was obtained from the immunoreceptor-based test kit. The performance of enzyme-based test kit at maximum residue limits was found as insufficient. HPLC method used herein was based on the C18 solid phase extraction and ultraviolet detection at 325 nm of residues derivatized with benzoic anhydride and 1,2,4-triazole mercuric chloride solution. Detection limits of the method were 8, 8, 6 and 11 #956;g/kg for ampicillin, amoxicillin, penicillin G and cloxacillin, respectively. The mean recovery rates ranged from 67.7 % to 76.6 %. Limits of detection using chromatographic method were found as exceeding the Turkish and European MRLs for ampicillin, amoxicillin and penicillin G.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.subjectBeta-Laktamen_US
dc.subjectÇiğ Süten_US
dc.subjectHızlı Test Kitien_US
dc.subjectLikit Kromatografien_US
dc.subjectBeta-Lactamen_US
dc.subjectRaw Milken_US
dc.subjectScreening Test Kiten_US
dc.subjectLiquid Chromatographyen_US
dc.titleÇiğ sütlerde antibiyotik kalıntı analizlerinde hızlı test metotlarının ve HPLC tekniğinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of rapid test methods and hplc for antibiotic residue analysis in raw milk samplesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage105en_US
dc.identifier.endpage111en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record