Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİlban, Mehmet Oğuzhan
dc.contributor.authorAkkılıç, Mehmet Emin
dc.contributor.authorYılmaz, Özer
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:10Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1304-429X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4693
dc.descriptionİlban, Mehmet Oğuzhan (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractGünümüzde işletmeler arasında yaşanan yoğun rekabet, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyebilmeyi, buna bağlı olarak benzersiz bir ürün yaratmayı ve ürünün farklılığını ortaya koyabilmeyi son derece önemli hale getirmiştir. Bu durum işletmeler açısından marka yaratma çabalarını da yakından ilgilendirmektedir. Tüketiciler açısından ürünün hangi özelliğinin ön plana çıkartıldığının tespiti bu çabaları yerine getirmede muhakkak ki oldukça önemli katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla tüketicilerin marka hakkındaki önceliklerinin belirlenmesi hem marka yaratma sürecini hem de ürün özelliklerine göre hedef kitleyi belirlemede son derece önemli olacaktır. Bu noktadan hareketle, tüketicilerin beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, vb.) tercihlerinde markanın hangi yönüne ön planda tuttuklarını tespit etmek amacıyla bir anket çalışması uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerden hareketle, beyaz eşya satın alan tüketicilerin marka algılarının çeşitli faktörler altında toplanabileceği ve bu faktörlerin, temel olarak prestij, kalite, imaj ve bilinirlik şeklinde ortaya çıktığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada, tüketicilerin demografik özelliklerine göre markayı algılamaları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractNowadays, the intensive competition existing among the companies made it vitally important to affect the purchase behaviors of the consumers, therefore creating a unique product and present the difference of the product. This situation closely concerns the companies #8217; effort to create a brand. To determine the consumers #8217; focus point of a product, for sure, will contribute the companies #8217; effort. Therefore to determine the brand priority of the consumers will be very important both on the brand creation process and determining the target group according to the features of a product. For this aim, a survey was implemented in Bursa area to determine which aspects of the brand in the purchase of white goods (refrigerator, washing machine, dishwater, etc.) are taken into account. With the help of the data obtained from the survey. It was determined that the brand perception of the consumers who bought white goods can be gathered under various factors and these factors appear as basically prestige, quality, image and awareness. In addition, in this research, meaningful differences were found in brand perception according to demographic characteristics of the consumers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectTüketicien_US
dc.subjectTüketici Davranışıen_US
dc.subjectMarkaen_US
dc.subjectConsumeren_US
dc.subjectConsumer Behaviouren_US
dc.subjectBranden_US
dc.titleTüketicilerin beyaz eşya satın alma karar sürecinde marka algılarına yönelik bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeAn empirical study towards consumers’ brand perceptions in the decision-making process of purchasing white goodsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBurhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record