Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKocakülah, Aysel
dc.contributor.authorSavaş, Emre
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:11Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1300-302X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4708
dc.description.abstractBu çalışmada Fen Bilgisi Öğretmenliği programında yer alan, Fen Öğretimi ve Laboratuvar Uygulaması I dersindeki işleniş yönteminin, öğrencilerin deney tasarlama ve uygulama becerilerine katkısı hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıfında öğrenim gören 61 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan bir anket ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin dersin işlenişine ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğrenciler deney tasarlama ve uygulama aşamalarında çeşitli sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle malzeme eksikliği ya da yetersizliği ve kendi arkadaşlarına deneyleri yaptırıyor olmaktan dolayı seviyeyi sağlamada problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları, bazı teorik bilgi eksiklikleri ya da özgüven eksiklikleri olduğunu ancak laboratuvar çalışmalarının bu eksiklikleri giderdiğini belirtmişlerdir.en_US
dc.description.abstractThis study aims at identifying students-teachers' views about the contribution of the teaching method to the skills regarding designing and practising experiment in the course of Teaching Science and Laboratory Practice I, which exists in the Primary Science Education curriculum. The sample of the study consists of 61 tertiary students enrolled in the primary science education department of Necatibey Education Faculty in Balıkesir University. A questionnaire including open-ended questions and semi-structured interviews were used as data collection instruments. The results indicate that students have positive views about the course of teach ing. However, students expressed that they had some difficulty during the processes of designing and practicing experiments. Students emphasized that the lack of or inadequacy of materials and being asked to perform the experiments on their peers caused them to experience a problem in maintaining the appropriate level. Additionally, student-teachers stated that although they lacked theoretical knowledge or self-confidence, laboratory practices were found to eliminate those shortcomings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectDeney Tasarlama ve Uygulamaen_US
dc.subjectFen Bilgisi Öğretmen Adaylarıen_US
dc.subjectLabortuvar Çalışmalarıen_US
dc.subjectDevising and Practising Experimentsen_US
dc.subjectPrimary Science Teacher Candidatesen_US
dc.subjectLaboratory Practicesen_US
dc.titleFen bilgisi öğretmen adaylarının deney tasarlama ve uygulama sürecine ilişkin görüşlerien_US
dc.title.alternativeProspective primary science teachers' views about the process of designing and practising experimentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage28en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record