Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNarlı, Serkan
dc.contributor.authorSinan, Olcay
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:12Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1303-0485
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4723
dc.descriptionSinan, Olcay (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBirçok ülkede bireylerin biyoteknoloji ile ilgili düşünceleri ve tutumlar araştırılmaktadır. Likert ölçeği, tutum ölçeklerinin içinde en yaygın olarak kullanılanıdır. Ancak, farklı cevapların aynı tutum puanını üretebilmesi bu ölçeğin zayıf tarafıdır. Kaba küme veri analizinin bu eksikliğini giderebileceği düşünülmüş ve bu çalışmada biyoteknoloji üzerine geliştirilmiş bir likert tipi tutum ölçeğinin kaba kümeler yardımıyla değerlendirilmesi yapılmıştır. Biyoteknoloji tutum ölçeği uygulanmış ve örneklemden rastgele seçilen 60 kişinin verileri kaba küme analizi ile incelenmiştir. Buna göre, herhangi bir gruba sahip bazı öğrencilerin potansiyel olarak diğer hangi gruplara da ait olabilecekleri kaba küme yardımı ile belirlenmiştir. Alt boyutların her birinin veya herhangi bir grubunun toplam boyutu ne derece açıkladıklarının matematiksel değeri bulunmuştur. Sonuçta, yüksek, orta, düşük ve çok düşük tutum kümlerinin kesinlik derecelerini belirleyecek sabitler, aR(Y)=1, aR(O)=0,8, aR(D)=0,778, aR(ÇD)=1 olarak tespit edilmiş ve buradan orta ve düşük tutum kümelerin, kaba küme belirttiği anlaşılmıştır. Ayrıca alt boyutların birlikte toplam tutumu, 0,9 kesinlik derecesiyle belirlediği ve "GDO hakkında halkın bilinçlenmesi, genleri değiştirmenin etiği, genetik mühendisliğinin ekolojik etkisi, insan sağlığı için genetik mühendisliğinin kullanımı" alt boyutlarının ölçek için vazgeçilmez alt boyutlar olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIndividuals' thoughts and attitudes towards biotechnology have been investigated in many countries. A Likerttype scale is the most commonly used scale to measure attitude. However, the weak side of a likert-type scale is that different responses may produce the same score. The Rough set method has been regarded to address this shortcoming. A likert-type attitude scale was evaluated using the rough set method. Randomly selected 60 participants were given a biotechnology attitude scale and their responses to the scale items were examined using the method mentioned above. Participants belonging to a specific group were examined if they might also belong to another group in light of this method. Mathematical values of each sub-dimension and the extent to which a specific group accounts for the total variance in the overall dimension were calculated. Finally, the accuarcy of approximation for the high, moderate, low and very low sets are calculated as aR(Y)=1, aR(O)=0,8, aR(D)=0,778, aR(ÇD)=1 It means that the moderate and low sets are rough sets. Through reduction of attributes, "Public awareness of GMO, Ethics of genetic modifications, Ecological impact of genetic engineering and Use of genetic engineering in human medicine" sub-dimensions were found to be the indispensable sub-dimensions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectKaba Kümeleren_US
dc.subjectTutum Ölçeklerien_US
dc.subjectBiyoteknolojien_US
dc.subjectVeri Analizen_US
dc.titleBiyoteknoloji tutum ölçeğinin değerlendirilmesinde matematiksel bir yaklaşım: Kaba küme veri analizien_US
dc.title.alternativeA mathematical approach in evaluating biotechnology attitude scale: Rough set data analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKuram ve Uygulamada Eğitim Bilimlerien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage709en_US
dc.identifier.endpage726en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record