Show simple item record

dc.contributor.authorIşık, Aylin
dc.contributor.authorNakiboğlu, Canan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:12Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:12Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1303-0493
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4732
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractTürkiye’de bilimsel süreç becerileri 2004 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın kazanımları arasına girmesi ile önemli hâle gelmiştir. Bilimsel süreç becerilerinin öğretiminde başarı, Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerine bağlıdır. Bu nedenle bu çalışmada Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri konusunda ne bildiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmaya Balıkesir ve Bursa illerindeki ilköğretim okullarında görev yapan 4. ve 5. sınıf öğretmenleri ile Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin oluşturduğu toplam 135 öğretmen katılmıştır. Verileri toplamak için araştırmacılarca iki bölümden oluşan bir anket geliştirilmiştir. Kişisel bilgilerin sorgulandığı ilk bölümde 4 soru yer alırken, bilimsel süreç becerileri ile ilgili ikinci bölüm, 8 çoktan seçmeli, 4 açık uçlu olmak üzere toplam 12 sorudan oluşmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler incelendiğinde, öğretmenlerin bilimsel süreç becerilerinden haberdar oldukları ancak bu becerilerin neler olduğunu ve nasıl geliştirileceğini tam olarak bilmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractScience process skills have become more important after science process skills were included in the 2004 Science and Technology Curriculum in Turkey. Successful science process skills teaching depends on teachers. For this reason it was aimed to find out that what Science and Technology teachers knew about science process skills. A total of 135 science and technology teachers (4th and 5th grade elementary teachers and 6th, 7th, and 8th grade science and technology teachers) working in Bursa and Balıkesir participated in this study. A questionnaire was developed by the researchers in order to collect data. This instrument consists of two sections: teachers #8217; background information section and science process skills section. Four questions were asked in the first section, and eight multiple?choice questions and four open?ended questions were included in the second section of the instrument. The results indicated that although teachers were acquainted with science process skills, most of them did not have detailed understanding science process skills. Besides, they did not have the sufficient knowledge about how they could help their students acquire science process skills.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleSınıf öğretmenleri ile fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin bilimsel süreç becerileri ile ilgili durumlarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining primary school and science and technology course teachers’ knowledge of science process skillsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage160en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record