Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAytekin, İsmail
dc.contributor.authorAltuğ, Nuri
dc.contributor.authorÖztürk, Hasan Oktay
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:16Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1306-6137
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4783
dc.descriptionAytekin, İsmail (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu olguda amitraz toksikasyonlu bir köpekte laboratuvar parametrelerindeki değişimler araştırıldı. Olgunun materya-lini 2 aylık labrador melezi bir köpek oluşturdu. Anamnezde veteriner hekim tarafından kene enfestasyonuna karşı amitraz banyosu önerildiği, ancak öneriye uyulmayarak 2 gün üst üste tüm vücuda uygulandığı öğrenildi. Köpek kusma, kasılma, hipersalivasyon ve anoreksi şikayetleri ile kliniğimize getirildi. Fiziksel muayenede tonik ve klonik kasılmalar, depresyon, konjunktiva mukozasında solgunluk, bradikardi, hipertermi ve polipne tespit edildi. Vakanın hematolojik ve biyokimyasal analizleri yapıldı. Serum insulin ve kortizol düzeyleri ölçüldü. Hematolojide; mikrositik-hipokromik anemi ve trombositoz belirlendi. Biyokimyasal analizlerde ise; glikoz, ALP, GGT, CK ve LDH düzeylerinde artış, Na, Cl ve insülin düzeylerinde ise azalma saptandı. Tedavi olarak; iki gün %0,9 NaCl sıvı tedavisi, atropin sülfat, diazepam, trimetobenzamid hidroklorür ve metil prednisolon, 1 hafta ise ferrosanol şurup uygulandı. Tedavi sonrası ikinci günde kasılmalar ve kusmanın düzeldiği, bir hafta sonra ise beden ısısı, kalp ve solunum frekansının referans değerlere geldiği saptandı. Tedavi sonrası 7. günde anemi-nin derecesinin azaldığı, ancak düzelmediği belirlendi. LDH ve CK düzeylerinin tedavi öncesine göre azaldığı, ancak referans değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. Tedavi sonrasında insulin düzeylerinin referans değer alt limitlerine, glikozun ise üst limitlerine yaklaştığı saptandı. Sonuç olarak; köpeklerde amitraz toksikasyonunda glikoz, insulin, CK, LDH, Na ve Cl düzeyle-rinin değerlendirilmesinin yararlı olabileceği kanısına varıldı.en_US
dc.description.abstractThis case investigated the changes in laboratory parameters in a two months old labrador crossbred dog with amitraz toxicity. Anamnesis revealed that the veterinarian had recommended a amitraz bath against tick infestations, but it had apparently been applied to the whole body for two consecutive days. Dog was brought to our clinic with complaints of vomitus, contraction, anorexia, and hypersalivation. Physical examination detected tonic and clonic convulsions, depression, pallor of conjunctiva mucosa, bradycardia, hyperthermia, and polypnoea. Hematological and biochemical analysis were also performed. Serum insulin and cortisol levels were, thus, measured. Microcytic hypochromic anemia and thrombocytosis were determined in haematology. Biochemical analysis showed that the levels of glucose, ALP, GGT, CK, and LDH increased, while those of the Na, Cl, and insulin decreased. As the treatment, fluid theraphy, atropine sulfate, diazepam, trimetobenzamid hydrochloride, and methyl prednisolone were administered for two days, and ferrosanol syrup were given for one week. Convulsions and vomiting diminished on the second day of the treatment. After the seven day of the treatment, the body temperature and heart and respiratory frequencies were found to be in the range of the reference value. Degree of the anemia lowered, but did not recover fully. The LDH and CK levels decreased, as compared to those before the treatment, but were still above the reference values. Although insulin levels were close to the lower limit of the reference values, glucose levels were close to the upper limits. The findings concluded that highlighting the levels of the glucose, insulin, CK, LDH, Na, and Cl may be useful in the evaluation of amitraz toxication in dogs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.subjectAmitraz Toksikasyonuen_US
dc.subjectKöpeken_US
dc.subjectTedavien_US
dc.subjectAmitraz Toxicationen_US
dc.subjectDogen_US
dc.subjectTreatmenten_US
dc.titleBir köpekte amitraz toksikasyonuen_US
dc.title.alternativeAmitraz toxicity in a dogen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage151en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record