Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMartin, Esra
dc.contributor.authorAkçiçek, Ekrem
dc.contributor.authorCetin, Özlem
dc.contributor.authorDuran, Ahmet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:18Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:18Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1308-5301
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4809
dc.descriptionAkçiçek, Ekrem (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractMatthiola R.Br. cinsi dünyada yaklaşık 50 türle, ülkemizde ise 10 türle temsil edilmektedir. Matthiola montana Boiss. (Uludağ Şebboyu) türü Türkiye için endemik olup Malatya, Antalya, Isparta ve Bursa illerinde doğal olarak yetişmektedir. Bu türün tehlike düzeyi (IUCN) az tehdit altında (LR) kategorisine girmektedir. Bu çalışmanın materyalini oluşturan Matthiola montana türünün tohumları Uludağ’dan toplanarak laboratuvar ortamında çimlendirilmiştir. Matthiola montana’nın kromozom sayısı ilk defa belirlenmiştir. Türün diploid kromozom sayısı 2n=12 olup, temel kromozom sayısı n=6 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca kromozom morfolojisi de çalışılmıştır. Türün mitotik metafaz kromozomlarından elde edilen karyotip formülü 4m+2sm şeklindedir. Kromozomların idiyogramı ve karyogramı Görüntü Analiz Sistemi (IAS) ile çizilmiştir. M. montana türünün karyotipik özellikleri M. odoratissima (Pall.) R.Br. ve M. trojana T.Dirmenci, F.Satıl & G.Tümen türlerinin karyotipleri ile karşılaştırılmıştır. İlave olarak bitkinin fotoğrafı ve yayılış haritası da verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe genus Matthiola R.Br. is represented by about 50 species in the world and 10 species in Turkey. Matthiola montana Boiss. (Goldlack) growing naturally in Malatya, Antalya, Isparta and Bursa is endemic for Turkey. The species is assessed as lower risk (LR) category according to IUCN. The seeds of Matthiola montana used in this study were collected from Uludag and germinated in laboratory. The chromosome number of the species Matthiola montana is reported for the first time and the species have a diploid chromosome number of 2n=12 and main chromosome number of n=6. Chromosome morphology of the species was also studied. Karyotype formulae of the species obtained from mitotic metaphase chromosomes is 4m+2sm. Idiograms and karyograms of the chromosomes were depicted by Image Analysis System (IAS). Karyotype characteristics of the species M. montana were compared with those of the species M. odoratissima (Pall.) R.Br. and M. trojana T.Dirmenci, F.Satıl G.Tümen. In addition, photographs of the species and distribution map were presented.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectBrassicaceaeen_US
dc.subjectKaryotypeen_US
dc.subjectMatthiola Montanaen_US
dc.subjectKaryotipen_US
dc.titleCytogenetical analysis of endemic Matthiola montana (Goldlack) from Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye için endemik Matthiola montana (Uludağ Şebboyu) türünün sitogenetik analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBiological Diversity and Conservationen_US
dc.contributor.departmentFen Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage198en_US
dc.identifier.endpage202en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record