Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirci, Neşet
dc.contributor.authorÇınkı, Ayşe
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:19Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:19Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-302X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4823
dc.descriptionDemirci, Neşet (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersindeki deneylerde V-diyagramları kullanılmasının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin başarıları üzerine etkilerini incelemektir. Bu çalışma, amaçlı örneklem ile Manisa merkez ve Kırkağaç ilçesinden seçilen toplam altı okuldan 393 ilköğretim altıncı sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, ön test-son test yarı deneysel araştırma grup modeli kullanılmıştır. Çalışmada konularla ile ilgili olarak geliştirilen iki adet başarı testi (Sistemler ve Elektrik başarı testleri) kullanılmıştır. Testlerden elde edilen veriler, betimsel istatistik ve tekrarlı-ANOVA testi kullanılarak analiz edilip değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilköğretim altıncı sınıf deneylerinde, deneysel grup okullarında kullanılan V-diyagramlarının, öğrenci başarısını arttırdığı ve deney grubunun kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı oldukları bulunmuştur (sistemler başarı testinde: $F1_,_331$=66,36, p<0,05; ve elektrik başarı testinde: $F_1,_331$=4,900, p<0,05).en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the effect of Vee-Diagrams on sixth grade primary school students #8217; achievement in science experiments. This study has been conducted in six different primary schools with 393 sixth grade primary school students from the city of Manisa and the district of Kırkağa&ccedil; by purposive sampling method. A pre-test, post-test and quasi-experimental design have been used in the study. The two instruments ( #8220;System #8221; and #8220;Electricity #8221; achievement tests) have been developed to be used in the study. The data obtained in this study have been analyzed and evaluated using analysis of variance (Repeated-ANOVA) and descriptive statistical methods. According to the analyzed results, it has been concluded that using Vee-diagrams in science experiments is more effective than traditional methods on sixth grade students #8217; achievements in primary schools (for system achievement test: $F_1,_331$=66,364, p&lt;0,05; and for electricity achievement test: $F_1,_331$=4,900, p&lt;0,05) .en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectManisaen_US
dc.subjectIlk Öğretim Öğrencilerien_US
dc.subjectV Diyagramıen_US
dc.subjectÖğrenci Başarılarıen_US
dc.subjectFen Deneylerien_US
dc.subjectFen ve Teknoloji Dersien_US
dc.subjectFen Öğretimien_US
dc.titleV-diyagramları kullanımının ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin fen deneylerindeki başarılarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of Vee-diagrams on sixth grade: Primary school students' achievements in sciences een_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage36en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record