Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUyangör, Sevinç Mert
dc.contributor.authorDikkartın, Filiz Tuba
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:20Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1307-6086
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4831
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 4MAT öğretim modelinin;İlköğretim 7.sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan “Geometri ve Ölçme” ünitesinin “Çember ve Daire” konusunun öğretiminde öğrencilerin erişileri (ön test son test arasındaki fark), öğrenim gördükleri okullara göre erişi puanlarının farklılığı ve öğrenme stilleri ile erişileri arasındaki ilişkisine etkisini belirleyebilmektir. Araştırma ön-son test tek gruplu deneysel desen modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Balıkesir ili merkez ilköğretim okulları arasından tabakalı amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenen 106 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak ön-son test ve Kolb öğrenme stili envanteri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin; 4MAT öğretim modeline dayalı olarak gerçekleştirilen öğretimin öğrenci erişileri üzerinde olumlu etkisi olduğu, öğrencilerin erişi puanlarının öğrenim gördükleri okullara göre farklılaştığı, erişi puanlarının sahip olunan öğrenme stillerine göre farklılaştığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the effects of teaching mathematics has been taught on the basis of the learning style, on students #8217; achievements, their acquisition and the relation between the learning styles and acquisition. Thus, in the present research, based on the teaching styles, teaching the subject of #8216;Orbit and Circle #8217; in #8216;Geometry and Measure #8217; unit was taught in terms of 4MAT instruction model. The research was conducted in the pre-post test with single-control group design of experimental research model. 106 7th grade students determined with stratified oriented sample from central primary schools in Balıkesir city. To collect data, pre-post test and Kolb learning style inventory were used. As a result of the research, it was determined that teaching geometry based on the students #8217; learning styles had a positive effect on the students #8217; achievement students #8217; gain scores would differentiate according to the school and their learning styles.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectÖğrenme Stillerien_US
dc.subject4MAT Öğretim Modelien_US
dc.subjectMatematik Öğretimien_US
dc.subject4MAT Teaching Modelen_US
dc.subjectLearning Styleen_US
dc.subjectMathematics Teachingen_US
dc.title4MAT öğretim modelinin öğrencilerin erişileri ve öğrenme stillerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of the 4MAT education model on the student achievements and learning styleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNecatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage178en_US
dc.identifier.endpage194en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record