Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Halil İbrahim
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:23Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:23Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-3984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4873
dc.description.abstractFolklorizm terimi, Almanya’da Hans Moser’in yaptığı çalışmalarla folklor araştırmalarına giriş yapmıştır. Terim, geleneksel ürünlerin doğal ortamından soyutlanarak turizmde ve radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarında ticari amaçlarla kullanılmasını ifade eder. Geleneksel ortamının dışında kullanılan folklor ürünlerinin icra ortamlarını, icracılarını, dinleyici ve izleyicilerini, yapısal özelliklerini ve işlevlerini incelemek de folklorun ilgi alanına girmektedir. Bu çalışmada Dalyan ve Köyceğiz çevresinde gelenek ve turizm ilişkisi bağlamında efsanelerin turizm faaliyetlerinde kullanımı ele alınmıştır. Dalyan ve Köyceğiz’i ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere Dalyan’daki kanallarla ve Köyceğiz’deki kaplıca ile ilgili efsaneler anlatılmaktadır. Yunan ve Roma kaynaklarından ve sözlü gelenekten alınarak turizmde kullanılan bu efsanelerin anlatım zamanında, mekânında ve olay örgüsünde bazı değişmeler olmuştur. Ayrıca bu efsaneler, bölgenin cazibe merkezi olmasına katkı yaptıkları gibi, geleneğin pazarlanabilirliğini göstermeleri açısından da dikkat çekmektedirler. Turizm, yerel değerlerin ulusal ve evrensel hale gelmesi sürecine olumlu bir katkı yapmaktadır.Planlı ve programlı bir şekilde yapıldığında geleneksel ürünler, turizmle geniş kitlelere tanıtılmakta ve bu da bölgeye kazanç olarak geri dönmektedir.en_US
dc.description.abstractThe term “folklorism” is introduced by Hans Moser’s works to folklore researches in Germany. The term indicates that, by abstracting traditional products from their natural environmental concepts and the using them for commercial purposes in tourism and mass media like radio and television. To analyze the performing places, performers, listeners and the audience, the structural features and functions of folkloric products, that used apart from the traditional context, are also in the field of Folklore studies This study considers the use of legends in tourism activities in context of tradition and tourism relations in the vicinity of Dalyan and Köyceğiz. The legends of ducts and thermal springs of Dalyan and Koyceğiz are told both to domestic and foreign tourists. Those legends which taken either from Greek and Roman sources or oral tradition, are used for tourism; however these legends have some changes regarding telling time and place. In addition, these legends have not only made these regions to be attractive, but also they are worthy showing that traditions can be marketed. Tourism makes a positive contribution on the way through the locality to universality. By using the folkloric products in an appropriate way, the tourism sector will get the positive feedbacks in an efficient way.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectDalyanen_US
dc.subjectKöyceğizen_US
dc.subjectTraditionen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectFolklorismen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectEfsaneen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectGeleneken_US
dc.subjectKültürel Mirasen_US
dc.subjectTicarileşmeen_US
dc.titleDalyan ve Köyceğiz çevresinde gelenek, turizm ve folklorizmen_US
dc.title.alternativeTradition, tourism and folklorism in the vicinity of Dalyan and Köyceğizen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMilli Folklor Dergisien_US
dc.contributor.departmentFen Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue82en_US
dc.identifier.startpage50en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record