Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdemir, İbrahim
dc.contributor.authorTekin, Hasan Ali
dc.contributor.authorSavucu, Yüksel
dc.contributor.authorTüfekçioğlu, Ertan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:28Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:28Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1308-9315
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4922
dc.descriptionErdemir, İbrahim ( Balikesir Author )en_US
dc.description.abstractBu çalışmada birinci ve ikinci lig tekerlekli sandalye basketbolcularının performansını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Engelli basketbolculara yönelik (1) teknik, taktik ve motorsal özellikler, (2) psikolojik (iç) özellikler ve (3) psikolojik (dış) özellikleri ölçebilecek bir ölçek geliştirilmiştir. Daha sonra geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan bu ölçek, tekerlekli sandalye basketbolu 2006 yılı 1. ligde ve 2. ligde oynayan 3'er engelli spor kulübünün sporcularına sezon içinde uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için Student t testi kullanılmıştır. Psikolojik (iç) faktörlerin ve psikolojik (dış) faktörlerin sporcuların 1. lig veya 2. ligde oynamalarında etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Teknik, taktik ve motor özelliklerin (dayanıklılık, hareketlilik, taktik ve koordinasyon) karşılaştırmalarında 1. lig sporcuları ile 2. lig sporcuları arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to evaluate of the factors affecting to the performance in first and second wheelchair basketball league players. A public survey evaluating (1) the factors of technique, tactics and characteristics of motor, (2) the characteristics of psychological (inside) and the characteristics of psychological (outside) is developed, after validity and reliability were tested. Then, it was applied to the players of first league (3 teams) and the players of second league (3 teams) in the season of 2006. Descriptive analysis and independent sample t test were used for statistical evaluation at significance level of p&lt;0.05 and p&lt;0.01. There were no significant effects on psychological (inside) and psychological (outside) factors on playing in the first and second wheelchair basketball leagues. However, there was a significant difference (p&lt;0.05) between the factors of technique, tactics and characteristics of motor (i.e. endurance, tactics, and coordination) in the players of first and second wheelchair basketball leagues.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTekerlekli Sandalye Basketbolcularıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectWheelchair Basketball Playersen_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleBirinci ve ikinci lig tekerlekli sandalye basketbolcularında performansı etkileyen faktörleren_US
dc.title.alternativeEvaluation of factors affecting the performance of players in the first and second wheelchair basketball leaguesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.endpage89en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record