Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYağcı, Banu
dc.contributor.authorAnsal, Atilla
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:30Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:30Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-3453
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4940
dc.descriptionYağcı, Banu (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractIn this study, microzonation methodology was developed for Balikesir based on the existing data. The application of this methodology include areas defined as BPH and 18-02. Acceleration records were simulated compatible with target acceleration spectra estimated for Balikesir design earthquake. Representative soil profiles were modeled by a grid system based on geotechnical data. Spectral accelerations on the ground Surface were calculated by two different approaches based on site response analysis and NEHRP amplification factors. Microzonation maps were produced with respect to ground shaking intensity taking into account the variation of the spectral accelerations based on these two procedures.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, derlenen sismolojik, jeolojik ve geoteknik verilere dayalı olarak belirlenen yaklaşımlar doğrultusunda Balıkesir için bir mikrobölgeleme yöntemi geliştirilmiştir. Yöntemin uygulaması BPH ve 18-02 Bölgesi olarak tanımlanan inceleme alanlarını kapsamaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında, olası Balıkesir tasarım depremi için belirlenen hedef ivme spektrumları ile uyumlu ivme zaman kayıtları üretilmiş, ikinci aşamada geoteknik veri tabanlarına dayalı olarak, belirlenen hücre sisteminde temsili zemin profilleri modellenmiştir. Modellenen profiller için zemin büyütme analizleri ve NEHRP büyütme parametreleri kullanılarak iki farklı yaklaşım ile yüzeydeki spektral ivmeler hesaplanmıştır. Bu iki şekilde hesaplanan spektral ivmelerin inceleme bölgesi içindeki değişimi dikkate alınarak yer sarsıntısı şiddetine göre mikrobölgeleme haritaları oluşturulmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMikrobölgelemeen_US
dc.subjectSpektral İvmeen_US
dc.subjectYer Sarsıntısı Şiddetien_US
dc.subjectMicrozonationen_US
dc.subjectSpectral Accelerationen_US
dc.subjectGround Shaking Intensityen_US
dc.titleMicrozonation study in Balıkesiren_US
dc.title.alternativeBalıkesir'de mikrobölgeleme uygulamasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTeknik Dergien_US
dc.contributor.departmentMühendislik-Mimarlık Fakültesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage4583en_US
dc.identifier.endpage4607en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record