Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSakarya, Şakir
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:31Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1304-0391
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4956
dc.description.abstractİhracat, mikro açıdan işletmeler için yerel pazardaki dalgalanmalardan ve yerel rekabetten kaçınmak amacıyla kullanıldığı için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda ihracat, makro açıdan da ülkenin dış ticaret dengesinin sağlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, günümüzde ihracatın arttırılması bütün dünya ülkelerinin temel hedeflerinden birisidir ve bu alanda yoğun bir rekabet yaşan-maktadır. Bu araştırmada Türkiye'de faaliyet gösteren ve ihracat yapan işletmelerin finansman kaynakla-rının belirlenmesine yönelik anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractSince it is utilized with the aim of avoiding the fluctuations at local markets and local rivalry, the export is of great importance for businesses from micro point of view. Furthermore, the export has an significant place in maintaining the stability of foreign trade from macro view point. Therefore, nowadays increasing the export is one of the primary goals of all the countries in the world, and an intensive rivalry has been experienced in this area. In this study, a survey aimed at determining the financial resources of the businesses having operations in Turkey and exporting has been conducted and some proposals have been advanced by evaluating the results obtained from it.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectİhracaten_US
dc.subjectFinansmanen_US
dc.subjectBusinessen_US
dc.subjectExporten_US
dc.subjectFinanceen_US
dc.titleİhracat yapan işletmelerin finansman kaynaklarının belirlenmesine yönelik bir alan araştırmasıen_US
dc.title.alternativeA field research related to determining the financial resources of the businesses exportingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi)en_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue42en_US
dc.identifier.startpage117en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record