Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBolat, Tamer
dc.contributor.authorSeymen, Oya Aytemiz
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:36Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:36Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-9702
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4997
dc.descriptionBolat, Tameren_US
dc.description.abstractBu çalışma, yönetim ve örgüt düşüncesinde kurumsalcılığın ve yeni kurumsalcılığın temellerini mercek altına almayı ve üç temel kurumsal eşbiçimlilik şekli olan zorlayıcı, normatif ve taklitçi eşbiçimliliği irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, öncelikle kurumsalcılık ve bu kurama temel oluşturan "kurum" kavramı ve belirleyici unsurları üzerinde ana hatları ile durulmakta ve kurumsalcılığın gelişim süreci ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Çalışmanın izleyen bölümünde ise, yeni kurumsalcılığın ortaya çıkışı ve bu kuram ile birlikte ilgili yazında önemli bir yer tutmaya başlayan 'kurumsal eşbiçimlilik' kavramları değerlendirilmeye çalışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the foundations of the institutionalism, neoinstitutionalism and the three types of significant institutional isomorphism -coercive, normative and mimetic- in management and organization analysis thoroughly. In this framework, primarily, the "institution" concept and its distinctive features are taken into consideration and the evolution process of institutionalism is explanied. Later on, emerging of neo-institutionalism and the concepts of "institutional isomorphism" which begin to gain importance in the literature are tried to be evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumsalcılıken_US
dc.subjectYeni Kurumsalcılıken_US
dc.subjectKurumsal Eşbiçimliliken_US
dc.subjectTaklitçi Eşbiçimliliken_US
dc.subjectNormatif Eşbiçimliliken_US
dc.subjectZorlayıcı Eşbiçimliliken_US
dc.subjectInstitutionalismen_US
dc.subjectNeo-Institutionalismen_US
dc.subjectInstitutional Isomorphismen_US
dc.subjectCoercive Isomorphismen_US
dc.subjectNormative Isomorphismen_US
dc.subjectMimetic Isomorphismen_US
dc.titleYönetim ve örgüt düşüncesinde kurumsalcılık, yeni kurumsalcılık ve kurumsal eşbiçimliliken_US
dc.title.alternativeInstitutionalism, neo-institutionalism and institutional isomorphism in management and organiztion theoryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage223en_US
dc.identifier.endpage254en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record