Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaş, Halil İbrahim
dc.contributor.authorKızılçaoğlu, Alaattin
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:39Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:39Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1302-9703
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5028
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; 2005-Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nı önceden hazırlanan programlar ve gelişmiş ülkelerin programları ile kıyaslamak, programda geçen coğrafi beceriler ile kazanımlar arasındaki ilişkiyi değerlendirilmek ve bütün bunlardan yola çıkarak yeni programın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktır. Coğrafya öğretim programı tetkik edildiğinde, programın getirmiş olduğu başlıca yenilikler ve tespit edilen eksiklikler şunlardır: Programın getirdiği yenilikler ve güçlü yönleri: Öğrenci merkezli oluşu ve çoklu zekâ kuramını dikkate alması, vizyon ve ilkelerin belirlenmiş olması, her sınıf seviyesinde kazanımlarla ilişkili etkinlik ve açıklamalara yer vermesi, her kazanımın bilgi, beceri ve değer içermesi, beceri temelli yapılandırılmış olması, ölçme-değerlendirme sürecinde yeni uygulamalara yer vermesi, değerlendirmenin sürece göre yapılması. Programın eksik ve zayıf yönleri: Temel coğrafi becerilerin yetersiz oluşu, açıklamalar kısmında değer ve tutumlara yüzeysel olarak değinilmesi, coğrafi bilginin kullanımı ve yararları konusuna yeterince önem verilmemesi, ölçme-değerlendirme sisteminin yeterince nesnel olmayışı, küresel konulara yeterince ağırlık verilmeyişi, programın yürütülüşünde ebeveynlere düşen görevlerin belirlenmemesi, öğrenme çıktılarını kontrol etmede ebeveynlere yönelik bir rehber bilginin bulunmayışı.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to compare the new geography program (2005) with previous ones in terms of visions, purposes, and content. Also, it aimes to give chance for those who work to develop geography curriculum in order to look different perspective while creating new programs. Finally the paper evaluates the strength and weakness of new program, comparing with previous programs. The stenght of new geography program is being student centered, multiple intelligence theory focused, openly cleared visions and purposes, configured student skill, and explained evaluation and measurement. On the other hand, the weakness of the program may be lack of geography skills, insufficent explanation of geography context, the blurred explanation of evaluation and measurement, unsufficent stress on the global issues, and lack of colaboration with families.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoğrafya Eğitimien_US
dc.subjectDers Programıen_US
dc.subjectCoğrafi Becerileren_US
dc.subjectGeographic Educationen_US
dc.subjectCurriculumen_US
dc.subjectGeography Skillsen_US
dc.titleCoğrafya dersi öğretim programı-2005'e eleştirel bir bakışen_US
dc.title.alternativeA critical view of new geography curriculum for high schools in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record