Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAça, Mehmet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:42Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:42Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-7874
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5051
dc.description.abstractBu yazıda, Güney Sibirya Türk topluluklarının destancı ve masalcıları ava götürme geleneği, en eski "sığır törenleri" (umumî av merasimleri) ve Türklerdeki "iye" inancı da göz önünde tutularak karşılaştırmalı bir şekilde incelenmeye ve konu ile ilgili değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Köklü bir destancılık ve masalcılık geleneğine sahip olan Altay, Hakas, Şor ve Tıva Türklerinde destancı ve masalcılar (kayçı, haycı, toolçu, nımahçı), avcılar tarafından götürüldükleri avlar sırasında da masal ve destan dinlemeyi seven "tayga iye"sini (tayga eezi) memnun etmek amacıyla masal ve destanlar anlatmışlardır. Destancı ve masalcıların anlattıkları metinlerle "tayga eezi"ni memnun ettiklerine ve memnun kalan "tayga eezF'nin de memnuniyetinin göstergesi olarak avcılara av hayvanları sunduğuna inanılmıştır. Yazıda, Güney Sibiryalı avcıların taygaya ava giderken yanlarında destancı ve masalcı götürmelerini izah ederken "kut", "bereket" ve "bolluk" kavramlarına dikkat çekmenin yanı sıra, avlanmayı sıradan bir öldürme eylemi olmaktan çıkararak destancı ve masalcının aracılığı ve "tayga iye"sinin gözetimi ve rızasıyla gerçekleştirilen gönüllü bir alışverişe dönüştürme çabasına da dikkat çekilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the tradition of taking the epic teller and storyteller to hunting of South Siberian Turks has been comparatively examined and exercised considering the "ceremony of sığır" (general hunting ceremonies) in old Turks and "iye" (protective spirit) belief of Turks, too.Epic tellers and storytellers (kayçı, haycı, toolçu, nımahçı) had told epics and folktales for the purpose of making happy the "tayga eezi" who likes to listen a folktale and an epic when taken along to hunting by hunt¬ers in Altai, Khakas, Shor and Tuva Turks, who have a rooted epic and folktale traditions/South Siberian Turks believed that epics and folktales which were told by epic tellers and story tellers during hunting happy the "tayga eezi" and pleased "tayga eezi" presents hunting animal to hunters as an indication of its pleasure. In this article, it is explained that taking an epic teller and a storyteller to hunting in the tradition of South Siberi¬ans means to go to "tayga" for hunting refers to the concepts of the "kut", "fertility", "abundance". In addition to this, it has been emphasized that hunting is not a simple matter of killing; on the contrary, it is regarded as a volunteer commerce in intervention of epic teller and storyteller and supervision of "tayga iyesi".en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGüney Sibiryaen_US
dc.subjectDestanen_US
dc.subjectMasalen_US
dc.subjectDestancıen_US
dc.subjectMasalcıen_US
dc.subjectAvlanmaen_US
dc.subjectİyeen_US
dc.subjectSouth Siberiaen_US
dc.subjectEpicen_US
dc.subjectFolktaleen_US
dc.subjectEpic telleren_US
dc.subjectStorytelleren_US
dc.subjectHuntingen_US
dc.subjectProtective Spiriten_US
dc.titleGüney Sibirya Türklerinde ava destancı ve masalcı götürme geleneğien_US
dc.title.alternativeThe tardition of taking along the epic teller and storteller to hunting in South Siberian Turksen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürklük Bilimi Araştırmalarıen_US
dc.contributor.departmentFen-Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue21en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage16en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record