Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNazlı, Serap
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:43Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:43Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-1370
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5061
dc.description.abstractBu makalenin amacı, sınıf rehberliği etkinlikleri programının dördüncü öğesi olan eğitim-öğretim durumları öğesi ile ilgili bir öneri sunmaktır. Makalede yapılandırmacı yaklaşıma göre sınıf rehberliği etkinliklerinin öğretim etkinliklerinin nasıl düzenleneceği üzerinde durulmuştur. Ayrıca örnek bir etkinlik sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis article aims to present a proposal on education-training cases element which is the fourth element of the classroom guidance activities program. The article deals with the educational organization of classroom guidance activities according to the structuralism view. Also a sample activity is presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSınıf Rehberliğien_US
dc.subjectÖğrenme Yaşantısıen_US
dc.subjectYapılandırmacılıken_US
dc.subjectClassroom Guidanceen_US
dc.subjectLeaming Experiencesen_US
dc.subjectStructuralismen_US
dc.titleSınıf rehberliği öğrenme yaşantılarının düzenlenmesien_US
dc.title.alternativeOrganization of classroom guidance learning experiencesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue25en_US
dc.identifier.startpage81en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record