Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSaydan, Reha
dc.contributor.authorKanıbir, Hüseyin
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:46Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:46Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5082
dc.descriptionKanıbir, Hüseyin (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractGlobal pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin başarısındaki en önemli faktör, hedef alınan dış pazarlarda, ihtiyaçların karşılanma biçiminin ve talep edilecek mal ve hizmetlerin neler olduğunun bilinmesidir. Bu çalışma, global pazarlarda kültürün tüketici davranışlarına etkisini ve işletmelerin başarısındaki önemini ele alan bir araştırma sürecinin birinci aşaması ve teorik kısmıdır. Bu çalışmanın ikinci aşaması ise, Türk ve Alman tüketicilerinin pazar gelenekleri, değerleri, algılama ve değerlendirme biçimleri ile tüketim tercihlerini inceleyen bir alan araştırmasını kapsamaktadır Araştırmanın birinci aşamasını oluşturan bu çalışmada, değişik ülkelerden farklı kültür örnekleri verilerek, çokuluslu işletmelerin kültürel farklılıklardan kaynaklanan pazarlama hataları sunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractGlobal companies try to know the ways of meeting the #8216;distinctive #8217; needs and wants that determine the goods and services demanded. This paper is an initial and theoretical part of a research project which points out the effect of the culture on consumer behaviors in global markets and its importance on companies #8217; achievement. The next study following this paper will include Turkish and German consumers in an empirical context to analyze their market customs, values, perceptions, and consumption preferences. The importance of the subject was also stressed out by giving different cultural patterns from various countries and global companies which have failured because of ignoring cultural differences.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGlobal Pazarlamaen_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectÇokuluslu İşletmeleren_US
dc.subjectTüketici Davranışıen_US
dc.subjectGlobal Marketingen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectMultinational Firmsen_US
dc.subjectConsumer Behavioren_US
dc.titleGlobal pazarlamada toplumsal kültür farklılıklarının önemi (çokuluslu şirket ve yerel kültür örnekleri)en_US
dc.title.alternativeThe importance of differences in societal cultures and multinational corporations)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage74en_US
dc.identifier.endpage89en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record