Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkar, Cüneyt
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:50Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:50Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1300-4646
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5113
dc.description.abstractBu çalışmada net yabancı işlem hacmiyle hisse senedi getirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ocak 1997 ve Eylül 2005 tarihleri arası aylık kapanış değerleri ile yabancıların alış ve satış işlem hacimleri kullanılmıştır. İki değişken arasındaki ilişki sınır testi ve dağıtılmış gecikme modeli yardımıyla araştırılmıştır. Sonuçlar hisse senedi getirileriyle net yabancı işlem hacmi arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Kısa dönemde ise pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study investigates the long run relationship between stock returns and net foreign trading volume. Monthly data used in this study covers the period from January 1997 through September 2005 and includes closing values of stock prices and trading volume of foreigners. Bound test procedure is used to investigate the relationship between these two variables. Results show that there is a significant relationship between stock returns and net foreign trading volume in the short run but there is no in the long run.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabancı İşlem Hacmien_US
dc.subjectHisse Senedi Getirilerien_US
dc.subjectSınır Testien_US
dc.subjectForeign Trading Volumeen_US
dc.subjectStock Pricesen_US
dc.subjectBound Testen_US
dc.titleNet yabancı işlem hacmi ile hisse senedi getirileri arasında uzun dönemli ilişki var mıdır?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage331en_US
dc.identifier.endpage338en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record