Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKorukluoğlu, Mihriban
dc.contributor.authorİrkin, Reyhan
dc.contributor.authorSertel, Serpil
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:53Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:53Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1300-3070
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5140
dc.descriptionİrkin, Reyhan (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractSalmonella ve Shigella bakterileri gıda kaynaklı zehirlenmelerden sorumlu patojen mikroorganizmalar arasındadır. Bu mikroorganizmaların kontrol altına alınmalarında kullanılan başlıca yöntemler; iyi bir hijyen uygulaması, yüksek basınç ve ısıl işlem ile kimyasal katkıların ilavesidir. Bitkisel ekstraktların ve bunların esansiyel yağlarının mikroorganizmaları engelleyici etkilerinin olduğu eskiden beri bilinmektedir. Günümüzde özellikle bitkisel ekstraktların kullanımı pek çok ülkede kimyasal katkıların yerine bir alternatif olarak düşünülmektedir. Üzerinde çalışmalar yapılan bitkisel yağlar ve ekstraktlar içinde en güçlü antibakteriyel etkiye sahip oldukları bilinenler; sarmısak, kekik, karanfil, nane, tarçın, zencefil ve turunçgildir. Bu yağların pek çoğunun antibakteriyel etkilerinin yanı sıra, insan derisi üzerindeki parazitleri yok ettiği hatta antiviral etkiye sahip olanların da bulunduğu yapılan çalışmalarda anlaşılmıştır. Bu derlemede bazı bitki ekstraktlarının ve uçucu yağlarının gıda zehirlenmelerine yol açan Salmonella ve Shigella patojenlerine inhibe edici etkileri ve bu etkilerin gıda bileşimleri, pH gibi faktörlerle olan etkileşimleri incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractSalmonella and Shigella species are responsible for the food poisonings. A good hygiene practises, applying of heat and high pressure treatments and chemical additives are the principal methods to control these microorganisms. Plant extracts and their essential oils have the inhibited effects on microorganisms that are known for many years. Plant extracts are thought about an alternative in many countries instead of chemical additives. Results of the studied on plant extracts and the essential oils are shown that mostly effective are: garlic, thyme, clove, mint, cinnamon and citrus oils and extracts. In researches most of these oils have antibacterial effects and besides of it they can destroy parasites on human skin even that they have antiviral effects are proven. In this review the inhibition effects of plant extracts and volatile oils on Salmonella and Shigella pathogens that cause food poisoning and interactions between pH and food composition factors are examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSalmonellaen_US
dc.subjectShigellaen_US
dc.subjectBitkisel Ekstrakten_US
dc.subjectEsansiyel Yağen_US
dc.subjectAntibakteriyel Etkien_US
dc.subjectPlant Extractsen_US
dc.subjectEssential Oilsen_US
dc.subjectAntibacterial Effecten_US
dc.titleSalmonella ve Shigella türlerinin gelişmesini engelleyen tıbbi bitkiler ve esansiyel yağlaren_US
dc.title.alternativeInhibition the growth of Salmonella and Shigella species by medicial plants and essential oilsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGIDAen_US
dc.contributor.departmentSusurluk Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage319en_US
dc.identifier.endpage324en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record