Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarahan, Özcan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:54Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:54Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1302-0064
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5143
dc.description.abstractİktisat literatüründe son dönemlerde para politikasına duyulan güven veya politikaların kredibiletisinin yüksekligi uygulamaların etkinligini belirleyen en önemli degisken olarak belirlenmektedir. Buna baglı olarak, açıklılık veya seffaflık olgusu (trasparency) Merkez Bankalarının uygulamalarında gözetmeleri gereken en önemli kosul olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece Merkez Bankaları ile diger ekonomik birimler arasında bilginin esit bir biçimde dagılmaması durumunu ifade eden “asimetrik bilgi” sorunu etkin para politikalarının uygulanmasında çözümlenmesi gereken önemli bir problem olmaktadır. Bu çerçevede çalısmamız para politikası uygulamalarında ortaya çıkan asimetrik bilgi sorunun temel unsurlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Buna göre para politikası uygulamalarında Merkez Bankası ile kamuoyu arasında olusan asimetrik bilgi üç tür kaynak çerçevesinde belirlenerek analiz edilmistir. Bunlar, politikaların amacına iliskin bilgi noksanlıgı, uygulamanın isleyisine iliskin bilgi noksanlıgı ve süreç içerisindeki verilerin zamanında ve yeteri miktarda saglanması konusundaki bilgi eksikligidir. Çalısmamızda ayrıca çizilen analiz çerçevesinde belirlenen sorunların çözümüne iliskin olarak Enflasyon Hedeflemesine Yönelik Stratejisi baglamında tespitlerde bulunularak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının uygulamalarına degerlendirilecektir.en_US
dc.description.abstractis the most significant variable determining the effectiveness of applications. Accordingly, transparency in monetary policy becomes the most important factor for Central Banks. Thus, asymmetric distribution of information between Central Bank and other economic units becomes a significant problem requiring to be solved in order to reach the efficient monetary policy. From this starting point, the study aims to analyze the basic resource of asymmetric information problems. We deal with the asymmetric information between Central Bank and other economic units in the framework of three resources. These are the deficiencies of information concerning the aim of policy, the transmission mechanism of policy and the data sets realized in process of policy application. Also, we will evaluate the policies of Central Bank in Turkey, determining the solutions for problems indicated in this study, in the framework of strategy towards Inflation Targetingen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAsimetrik Bilgien_US
dc.subjectPara Politikasının Etkinliğien_US
dc.subjectEnflasyon Hedeflemesi Stratejisien_US
dc.subjectAssymetric Informationen_US
dc.subjectEffectiveness of Monetary Policyen_US
dc.subjectInflation Targeting Strategyen_US
dc.titleAsimetrik bilgi ve para politikasının etkinliğien_US
dc.title.alternativeAsymmetric information and effectiveness of monetary policyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage151en_US
dc.identifier.endpage163en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record