Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKodak, Elif
dc.contributor.authorDemirbatır, Rasim Erol
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:54Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:54Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5147
dc.descriptionKodak, Elif (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractGünümüzde kariyerine eğitimci ya da solist olarak devam eden ve ülkemizi yurtdışında temsil eden dünyaca ünlü piyanistlerimiz olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede Cumhuriyet döneminde yetişen piyanistlerimizin eğitim süreçlerine ve kariyerlerine ilişkin bilgilere ve sanatçılarımızın konuya ilişkin görüşlerine ulaşılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Araştırma konusunu sanat hayatına ülkemizde veya yurtdışında devam eden, verdikleri konserler ve yetiştirdikleri öğrenciler ile Türk müzik kültürüne katkıda bulunan piyanistlerimizin eğitim süreçleri, sanatçı - eğitimci olarak kariyerleri ve bunun yanı sıra piyano eğitimine ilişkin görüşleri oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda yararlı olacağı düşünülen öneriler oluşturulmuştur.en_US
dc.description.abstractIt is known that nowadays there are worldwide famous pianists who are following their careers as educators and who successfully represent our country abroad. For that reason, it is considered that it would be beneficial to access the information about the training process and careers of the pianists brought up in the Republic Era, and views of our artists on the issue. The study is composed of training process of the pianists who continue their careers in our country and abroad, and who made contribution to the Turkish music culture by their concerts and the students they brought up, their careers being as artists and educators and their views about piano education. Suggestions that might be useful for piano trainees and trainers are presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPiyanoen_US
dc.subjectPiyano Eğitimien_US
dc.subjectTürk Piyanistleren_US
dc.subjectPianoen_US
dc.subjectPiano Trainingen_US
dc.subjectTurkish Pianistsen_US
dc.titleCumhuriyet döneminde yetişen solist piyanistlerimizin piyano eğitimi üzerine görüşlerine ilişkin bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on the opinions of our piano soloists raised in republic period about piano educationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage109en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record