Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkkılıç, Mehmet Emin
dc.date.accessioned2019-05-16T19:39:06Z
dc.date.available2019-05-16T19:39:06Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1012-0165
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5227
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractTurizm, günümüzde yaklaşık olarak 700 milyon kişinin doğrudan katılarak, 475.8 milyar US$ civarında gelir sağlaması sonucu önemli bir sektör haline gelmiştir. Turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, aracı seyahat kuruluşları olarak adlandırdığımız tur operatörleri ve seyahat acenteleri önemli görevler üstlenmektedirler. Yapılan bu çalışmayla, aracı seyahat kuruluşları, turizm pazarlaması ile oluşan yer faydası, zaman faydası, miktar faydası, kredi faydası, kalite faydası ve çeşit faydası gibi faydaların ne kadarını reklam faaliyetlerine yansıtabildikleri tespit edilmiştir. Turizm pazarlaması ile oluşan faydalara ilişkin olarak anket çalışması elde edilen verilerin ortalama değeri, aracı seyahat kuruluşlarının söz konusu bu faydaların ne kadarını reklam faaliyetlerine yansıttıklarını tespiti için katalog ya da broşürlerden elde edilen verilerin ortalama değerinden daha yüksek çıkmıştır. Bu değerler, turizm pazarlaması ile oluşan faydaları, aracı seyahat kuruluşları reklam faaliyetlerine yeterince yansıtmadıklarını göstermektedir. Turizm pazarlaması ile oluşan faydaları, aracı seyahat kuruluşları reklam faaliyetlerine yansıtmalarıyla, potansiyel turizm talebini fiili turizm hareketlerine dönüştürecek, özellikle ekonomik açıdan mikro düzeyde turizm işletmelerine ve makro düzeyde ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractNowadays, tourism has. become an important sector with owing participation of approximately 700 million people for tourism activities and with income over than 475.8 billion US dollars. Various establishments take part in tourism activities. The most important of this establishments are intermediary travel establishments as called tour operators and travel agencies. In this study, it was determined reflected rate to advertisement activities of intermediary travel agencies of utilities created by tourism marketing with such as follow: place utility, time utility, quantity utility, credit utility, sort utility and quality utility. It was concluded that the utilities emerging from tourism marketing were not reflected adaquately to the advertisement activities of intermediary travel agencies. It is though that the reflection of these utilities in advertisiment activities of intermediary travel establishments will convert potential tourism demand to active tourism movements which will contribute the tourism establishments to a high level and to raise country's economy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectReklamen_US
dc.subjectFaydaen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectAdvertisimenten_US
dc.subjectUtilityen_US
dc.titleAracı seyahat kuruluşlarının reklam içeriklerinin incelenmesi ve çeşitlendirmesi üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on examination and diversification of advertising contents of the ıntermadiary travel establishmentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentHavran Meslek Yüksek Okuluen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage267en_US
dc.identifier.endpage294en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record