Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Orhan
dc.contributor.authorDenk, Hüseyin
dc.contributor.authorArslan, Mikail
dc.date.accessioned2019-05-16T19:39:12Z
dc.date.available2019-05-16T19:39:12Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1011-2057
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5270
dc.descriptionArslan, Mikail (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırma ekstansif şartlarda Karakaş-Akkaraman koyunlarının süt verim özelliklerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Van ili Edremit ilçesinde yürütülmüştür. Araştırmada 70 baş Karakaş-Akkaraman koyun kullanılmıştır. Karakaş-Akkaraman koyunlarının laktasyon süt verimi, laktasyon yağ oranı ve laktasyon süresi sırasıyla 50.50 kg, % 6.60 ve 144.90 gün olarak tespit edilmiştir. Laktasyon süt verimi üzerine doğum tipi ve yaşın etkisi önemli (P<0.05, P<0.001), laktasyon başı canlı ağırlığın etkisi önemsiz; laktasyon süresi üzerine yaşın etkisi önemli (P<0.01), doğum tipi ve laktasyon başı canlı ağırlığın etkisi önemsiz; laktasyon yağ oranı üzerine ise doğum tipi, yaş ve laktasyon başı canlı ağırlığın etkisi önemsiz olmuştur. Laktasyon süt verimi ve laktasyon süresi arasında 0.90 (P<0.001), laktasyon süt verimi ve laktasyon yağ oranı arasında - 0.46 (P<0.001) düzeyinde fenotipik korrelasyon katsayıları belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to investigate milk yield characteristics of Karakaş- Akkaraman ewes in extensive conditions. The study has been conducted on 70 Karakaş-Akkaraman ewes in Edremit, Van . Lactation milk yield, lactation milk fat percentage and lactation length in Karakaş-Akkaraman ewes were 50.50 kg, 6.60 % and 144.90 days, respectively. The effects of birth type and age on lactation milk yield were significant (P&lt;0.05, P&lt;0.001), but the effect of live weights of ewes at the initiation of lactation was not significant, the effect of age on lactation length was significant (P&lt;0.01), but the effects of birth type and live weights of ewes at the initiation of lactation were not significant furthermore, the effects of birth type, age and live weights of ewes at the initiation of lactation on lactation milk fat percentage were not significant. The fe-notypic correlation coefficient between lactation milk yield and lactation length which was found 0.90 (P&lt;0.001), the fenotypic correlation coefficient between lactation milk yield and lactation milk fat percentage which was found - 0.46 (p&lt;0.001).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarakaş(Koyun Irkı)en_US
dc.subjectEntansif Hayvan Çiftçiliğien_US
dc.subjectSüt Verimien_US
dc.subjectAkkaramanen_US
dc.subjectLaktasyon Süresien_US
dc.subjectSüt Hayvanlarıen_US
dc.subjectSüt Yağıen_US
dc.subjectDoğumen_US
dc.subjectCanlı Ağırlıken_US
dc.subjectKoyun Irklarıen_US
dc.subjectVanen_US
dc.titleEkstansif şartlarda Karakaş-Akkaraman koyunlarınınsüt verim özelliklerien_US
dc.title.alternativeMilk yield characteristics of Kararakş-Akkaraman Ewes in extensive conditionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVeteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciencesen_US
dc.contributor.departmentSusurluk Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage72en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record