Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇalışkan, Türkan
dc.contributor.authorAkgöz, Semra
dc.date.accessioned2019-05-16T19:39:16Z
dc.date.available2019-05-16T19:39:16Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-414X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5295
dc.descriptionÇalışkan, Türkan (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractSağlık Yüksek Okulu öğrencilerini mesleki yaşama hazırlamada klinik eğitim önemlidir. Bu çalışma, ebelik birinci sınıf öğrencilerini mesleki yaşama hazırlamada yıl içi ve yaz stajlarının katkısını belirlemek amacıyla, tanımlayıcı olarak yapıldı. Veriler 2001 yılında 40, 2002 yılında 31 ebelik birinci sınıf öğrencisine Temel İlke ve Uygulamalar dersi kapsamında öğrencilerden kazanmaları beklenen uygulama becerilerine ilişkin 48 soruluk anket uygulanarak elde edildi. Her iki yılda öğrencilerin yıl içi klinik eğitimlerinde karşılaşmadıkları uygulamaların sayısı ve çeşidi değişmez iken, yaz stajında genel olarak yıl içinde karşılaşmadıkları uygulamalar ile daha fazla karşılaştıkları saptanmıştır. Yaz stajı öğrenciler için beceri gelişimi açısından önemli bir fırsat sağlamaktadır. Öğrencilerin dersin hedefleri doğrultusunda daha fazla ve çeşitli uygulama ile karşılaşması ve yapabilmesi için okul ile hastane arasında işbirliğini sağlayan protokoller düzenlenmelidiren_US
dc.description.abstractClinical practice is important to prepare the students of Vocational School of Health Services for their professional life. This descriptive study aimed to evaluate the additive effects of the school time practice and the summer time practice on the preparation of the first year midwifery students for their profession. In 2001, 40 and in 2000, 31 midwifery students were included into the study. To collect the data, aquestionnaire form, which was made up of 48 questions that were prepared according to the basic principles and practise on nursing, was used. The number and types of practice during the school time that the student performed or not faced with were not different between two years. But during the summer time practice, they were much more faced with the non–frequent practices. Summer time practice provides an important opportunity for the students to improve their skills. Protocoles between the school and the hospital should be arranged so that health students can face with and perform a plenty of practices.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEbelik Öğrencilerien_US
dc.subjectKlinik Eğitimen_US
dc.subjectEğitmenen_US
dc.subjectMidwifery Studentsen_US
dc.subjectClinical Educationen_US
dc.subjectInstructoren_US
dc.titleSağlık Yüksek Okulu öğrencilerini mesleki yaşama hazırlamada yıl içi ve yaz stajlarının katkısıen_US
dc.title.alternativeAdditive effects of the school time practice and the summer time practice on the preparation of vocational school of health services' students for their professionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSağlık Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record