Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBicil, İbrahim Murat
dc.contributor.authorKurtuldu, Enes
dc.date.accessioned2019-07-10T06:58:54Z
dc.date.available2019-07-10T06:58:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationKurtuldu, Enes. Türkiye ekonomisinde enerji bağımlılığı ve etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5574
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
dc.description.abstractEnerjide bağımlılık enerji tüketiminin yerli kaynaklarla karşılanamadığı durumda ortaya çıkmaktadır. Bir ülkede enerji bağımlılığının artması enerji arz güvenliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yanında enerji ithalatının cari işlemler dengesi üzerinde olumsuz etkileri söz konusu olabilmektedir. Enerjide dışa bağımlılık ekonominin hem arz cephesi hem de talep cephesinden etkilenmektedir. Bağımlılık artışı üretim yetersizliğinin yanı sıra tüketimde enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığıyla da yakından ilişkilidir. Enerji üretiminde kaynaklar fosil yakıtlar ve yenilebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır. Fosil yakıtların ülkeler arasındaki dağılımı farklılık göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ise teknolojik ilerlemelere bağlı olarak artmaktadır. Türkiye ekonomisinde enerji bağımlılığı yüksek düzeyde seyretmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada Türkiye’de enerji bağımlılığını etkileyen faktörler değerlendirilerek enerji bağımlılığının nasıl azaltılabileceği tartışılmıştır. Çalışmada enerji bağımlılığı ile fosil yakıt kullanımı ve toplam ithalat arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Üretimde fosil yakıt kullanımının artması ve ithalatın artması enerji bağımlılığını arttırmaktadır. Elde edilen bu sonuçlardan hareketle Türkiye’de enerji bağımlılığının azaltılmasında üretimde kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ithalatın azaltılmasına yönelik uygulamaların etkili olacağı söylenebilir.en_US
dc.description.abstractEnergy dependency emerges in situations when energy consumption is not met with internal resources. Increase in energy dependency of a country may affect energy supply security negatively. In addition to this, energy imports yields a negative impact on current account balance of a country. Economy is pressured both supply and demand sides with external energy dependency. Increasing dependency is highly related with internal supply insufficiency as well as inefficient consumption. Considering fossil resources' geographical distribution across countries, renewable energy use as an alternative is subject to technological advancement. Energy dependency in Turkish economy remains at high levels. Considering related effects on energy security and current account balance, this study aims to analyse factors that increase energy dependency in Turkey and to propose solutions to the issue. The results show that energy dependency has a long run relationship with fossil fuel use and total imports. Increase in fossil fuel use and total imports cause increase in energy dependency. Based on these findings, energy dependency in Turkey can be decreased by resource diversification in energy production and policies that target reduction of total imports.
dc.description.tableofcontentsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDışa Bağımlılıken_US
dc.subjectEnerji Bağımlılığıen_US
dc.subjectTürkiye Ekonomisien_US
dc.subjectExternal Dependencyen_US
dc.subjectEnergy Dependencyen_US
dc.subjectTurkish Economyen_US
dc.titleTürkiye ekonomisinde enerji bağımlılığı ve etkisien_US
dc.title.alternativeEnergy dependency in Turkey economy and affect
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record