Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıtaş, Mustafa Tuncay
dc.contributor.authorErfidan, Ali
dc.date.accessioned2019-07-12T11:36:45Z
dc.date.available2019-07-12T11:36:45Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationErfidan, Ali. Derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri Balıkesir Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5606
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
dc.description.abstractBu çalışmada, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde asenkron ortak derslerin uzaktan eğitim tasarım ve geliştirme süreçleri ile bu süreçler hakkındaki son kullanıcılar olan öğrencilerin ve görev alan öğretim elemanlarının görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi nitel ve nicel araştırmanın bir arada kullanıldığı karma yöntem olarak belirlenmiştir. Araştırma evrenini üniversitede ortak derslerini uzaktan eğitim yoluyla alan 1. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Nicel araştırma bölümünde örneklemi, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde ortak derslerinde uzaktan eğitim kullanan farklı meslek yüksekokulu ve fakültelerden gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmiş 1695 öğrenci oluşturmaktadır. Nitel araştırma bölümünde ise örneklem, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinden bu dersleri alan ve uzaktan eğitim sistemini kullananlar arasından gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 20 kişi ile üniversitede bu sistemde ders veren öğretim elemanlarından gönüllülük esasına dayalı seçilmiş 10 kişiden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında nicel bölümde 29 maddeden oluşan bir anket kullanılmıştır. Nitel bölümde ise hem öğrenciler hem de öğretim elemanları için 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda nicel bölümde ortak derslerde uzaktan eğitimden memnuniyet ortalaması %56,4 olarak saptanmış, buradan öğrencilerin kısmen memnun oldukları sonucuna varılmıştır. Nitel bölümde ise öğrencilerin uzaktan eğitimi genel olarak avantajlı bulmadıkları fakat ortak dersler için kullanılmasından memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte çalışmada hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının uygulama ile ilgili eksikliklerden doğan tespitlerine ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to introduce the distance education design and development processes of asynchronous joint courses within Balıkesir University and the opinions of the students and the lecturers. Research method is designed as a mixed method that used a combination of qualitative and quantitative research. In the quantitative research, the sample consists of 1695 students, using distance education in joint courses within the University, selected from different vocational schools and faculties on a voluntary basis. In the qualitative research, the sample consisted of 20 volunteered undergarduate freshman students taking distance courses in Balıkesir University and 10 volunteered instructors who taught distance courses at the university. In terms of data collection, a questionnaire consisting of 29 items was used in the quantitative part. In the qualitative part, semi-structured interview consisting of 5 open-ended questions was used for both students and instructors. As a result of the study, the average of satisfaction in the quantitative section was found to be 56.4%, it was concluded that the students were partially satisfied about distance courses In the qualitative part, it is concluded that students do not find distance education as advantageous in general but they are satisfied with the use for joint courses. In addition to this, needs analysis and shortcomings in relation to the joint distance courses were examined from the perspectives of both students and instructors. Recommendations were provided accordingly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUzaktan Eğitimen_US
dc.subjectAsenkronen_US
dc.subject5i Derslerien_US
dc.subjectDistance Educationen_US
dc.subjectAsynchronousen_US
dc.subjectJoint Distance Coursesen_US
dc.titleDerslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesiyle ilgili öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri Balıkesir Üniversitesi örneğien_US
dc.title.alternativePerspectives of lecturers and undergraduate students on university distance education courses: the case of Balikesir University
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record