Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan, Zeliha
dc.contributor.authorÖzdemir, Fatih
dc.date.accessioned2019-08-06T07:54:01Z
dc.date.available2019-08-06T07:54:01Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationÖzdemir, Fatih. Murat Nehri Solhan Deresi’nde yaşayan siraz balığı [capoeta umbla (Heckel, 1843)] populasyonunun bazı biyolojik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5852
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, toplam 190 adet siraz balığı [Capoeta umbla (Heckel, 1843)]boy, ağırlık, yaş, eşey dağılımları ve oranları, büyüme parametreleri, boy-ağırlık ilişkisi, kondisyon faktörü, hepatosomatik indeks, gonadosomatik indeks ve fekonditesini belirlemek üzere Nisan 2017 - Mart 2018 arasında Solhan Deresi’nden aylık olarak toplanmıştır. Bireyler I-VI yaş grubu arasında dağılım göstermektedirler. Total boy değerleri 14,8-34,4 cm, ağırlıkları ise 35,0-390,0 g arasında olduğu saptanmıştır. Boy-ağırlık ilişkisi tüm bireyler için W=0,025L2,720 (R2=0,916) olarak hesaplanmıştır. Büyüme parametreleri, L∞= 44,4, k= 0,16, t0= -1,61,Ø'= 2,49 olarak saptanmıştır. Eşey oranları D:E=1:1,11 olup, populasyonun %52,63’ünü erkek ve %47,37’sini dişi bireylerin oluşturduğu tespit edilmiştir. En yüksek ve en düşük ortalama kondisyon faktörü değerleri sırasıyla, Ağustos (1,11) ve Mayıs (0,91); en yüksek ve en düşük ortalama hepatosomatik indeks değerleri ise sırasıyla, Kasım (0,24) ve Şubat (0,04) aylarında bulunmuştur. Gonadosomatik indeks değerlerine göre üreme döneminin Mayıs-Ağustos ayları arasında gerçekleştiği; fekondite değerlerinin ise 2000- 9000 arasında olduğu tespit edilmiştir. Fekondite-boy arasında F=1,421TB2,527 (R2=0,463) şeklinde üssel bir ilişkinin; fekondite-ağırlık arasında ise F=2107A+1858 (R2=0,390) şeklinde doğrusal bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Populasyondaki doğal ölüm oranı M= 0,36 olarak hesaplanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, a total number of 190 tigris scraper [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] was collected monthly from the Solhan Creek, between the dates of April 2017- March 2018 to determine their length, weight, age, sex composition and ratios, growth parameters, age-weight relationships, condition factor, hepatosomatic index, gonadosomatic index and fecundity. Their age groups ranged between I-VI. Total lengths and total weights of sampled fishes were determined to be ranged from 14.8 -34.4 cm and 35.0-390.0 g, respectively. Length-weight relationship for all individuals was calculated as W=0.025L2.720 (R2=0.916). Growth parameterswere determined as L∞= 44.4 cm, k= 0.16, t0= -1.61,Ø'= 2.49. As sexual ratio was F:M=1:1.11, the population consisted of 47.37% female and 52.63% male individuals. The highest and lowest average condition factor parameters were observed in August (1.11) and May (0.91). The highest and lowestaverage hepatosomatic index parameters were found in November (0.24) and February (0.04), respectively. According to their GSI parameters their spawning period is between May and August. Fecundity values ranged from 2000 to 9000. There was an exponential relationship between fecundity and length F=1.421TB2,527 (R2=0,463) and there was a linear relationship between fecundity and weight F=2107A+1858 (R2=0,390). The natural mortality rate in population was M= 0.36.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCapoeta Umblaen_US
dc.subjectSiraz Balığıen_US
dc.subjectMurat Nehrien_US
dc.subjectSolhan Deresien_US
dc.subjectPopulasyon Biyolojisien_US
dc.subjectTigris Scaperen_US
dc.subjectMurat Riveren_US
dc.subjectSolhan Creeken_US
dc.subjectPopulation Biologyen_US
dc.titleMurat Nehri Solhan Deresi’nde yaşayan siraz balığı [capoeta umbla (Heckel, 1843)] populasyonunun bazı biyolojik özelliklerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn investigation of some biological aspects of tigris scraper [capoeta umbla (Heckel, 1843)] population living in the Solhan Creek of Murat Riveren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record