Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Mustafa
dc.date.accessioned2019-08-06T10:06:17Z
dc.date.available2019-08-06T10:06:17Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1303-7757
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14395/hititilahiyat.443538
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5867
dc.descriptionKoç, Mustafa (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractThe aim of this article is to analyse the phenomenon of trust in the psycho-pedagogical and socio-theological dimensions from the perspective of the psychology of religion and values. Within this scope, the phenomenon of trust in terms of psychology has been interpreted in the context of Bowlby's Attachment Theory, Erikson's Psychosocial Development Theory, and Maslow's Need Hierarchy Theory in the article. As a result, this article highlights that (a) trust psychologically means the positive expectation of the individual from the other individuals and his/her psychological sensitivity regarding with this expectation; as well as the phenomenon of trust also emphasizes an emotional commitment, representing a sincere interest for the individuals; (b) pedagogically, trust is a transferable value in the context of values education; (c) sociologically, trust is closely related with social capital for every layer of society; (d) theologically, religious beliefs give emotionally the sense of 'security and safety' to the individual.en_US
dc.description.abstractBu makalenin amacı, psiko-pedagojik ve sosyo-teolojik boyutlarıyla güven olgusunu din ve de- ğerler psikolojisi perspektifinden analiz etmektir. Bu kapsamda makalede, psikolojik açıdan güven olgusu Bowlby’in Bağlanma Teorisi ve Erikson’un Psiko-Sosyal Gelişim Teorisi ile Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisi bağlamında yorumlanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak makalede; (a) psikolojik açıdan güvenin bireyin diğer bireylerden olumlu bir beklentiye sahip olması ve bu beklentiye ilişkin psikolojik bir hassasiyet göstermesi olarak ifade edilebileceği; ayrıca güven olgusunun, bireyler için samimi bir ilgiyi temsil eden duygusal bir bağlılığa da vurgu yaptığı; (b) pedagojik açıdan güvenin değerler eğitimi bağlamında aktarılabilir bir değer olduğu; (c) sosyolojik açıdan güvenin her toplum katmanı için sosyal sermayeyle yakından ilişkili olduğu; (d) teolojik açıdan dinsel inançların, bireye duygusal olarak ‘emniyet ve güvenlik’ hissi verdiği vurgulanmıştır.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHitit Univen_US
dc.relation.isversionof10.14395/hititilahiyat.443538en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsychology of Religionen_US
dc.subjectPsychology of Valuesen_US
dc.subjectTrusten_US
dc.subjectSocial Capitalen_US
dc.subjectRol Modelen_US
dc.subjectDin Psikolojisien_US
dc.subjectDeğerler Psikolojisien_US
dc.subjectGüvenen_US
dc.subjectSosyal Sermayeen_US
dc.subjectRol Modelen_US
dc.titleTrust in terms of psychological and pedago-socio-theological: analyses from the perspective of the psychology of religion and valuesen_US
dc.title.alternativePsikolojik ve pedago-sosyo-teolojik açıdan güven: din ve değerler psikolojisi perspektifinden analizleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-Journal Of Divinity Faculty Of Hitit Universityen_US
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1299-7963en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record