Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkar, Nazlı
dc.contributor.authorÖvez, Filiz Tuba Dikkartin
dc.date.accessioned2019-08-06T10:19:43Z
dc.date.available2019-08-06T10:19:43Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn2146-8249
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5871
dc.description.abstractThe aim of this study is to analyze the knowledge on graphics within middle school mathematics from an anthropological perspective. The study, which was carried out in framework of the Anthropological Theory of the Didactic, conducted a document analysis with the purpose of determining the institutional qualities of middle school mathematics. In this context, the study examined a variety of documents including mathematics curriculums that are used in Elementary Mathematics Special Teaching Methods institutions in addition to middle school mathematics course books, books on mathematics instruction, and the notes taken by faculty members. The data that were obtained from document analysis were analyzed with ecological and praxeological approaches. Based on the ecological approach, the study identified the qualities of institutional recognition by revealing the habitat and function (niche) of the graphic knowledge in its institution, while the praxeological approach revealed the mathematical organizations consisting the types of graphic-related tasks in the institution, techniques, the technologies that explain the technique, and the theories which explain and defend the necessity of the technology. The study concluded that the use of graphics as a goal, a tool, and both as goal and tool the institution was addressed to the instruction of subjects (ratio and proportion, percentage, curves, equations and inequalities, equation systems, functions, statistics, and probability) in numbers and operations, algebra and data processing learning fields, for the improvement of mathematics literacy, problem-solving, communication, association, and psycho-motor skills. The research institution employed three mathematical organizations (graphic reading and interpretation, graphic creating, making appropriate conversions between graphics) including 11 types of tasks in total.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ortaokul matematiği grafik bilgisini antropolojik açıdan incelemektir. Antropolojik Didaktik Teorisi çerçevesinde yapılan araştırmada ortaokul matematiği grafik bilgisinin kurumsal özelliklerini belirlemek için doküman incelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda İlköğretim Matematik Özel Öğretim Yöntemleri kurumunda kullanılan matematik öğretim programları, ortaokul matematik ders kitapları, matematik öğretimi kitapları ve öğretim elemanlarının notlarından oluşan dokümanlar incelenmiştir. Doküman incelemesinden elde edilen veriler, ekolojik ve praksiyolojik yaklaşım kullanılarak analiz edilmiştir. Ekolojik yaklaşım doğrultusunda grafik bilgisinin kurumda bulunduğu habitatı ve işlevi (niş); praksiyolojik yaklaşım ile adaylardan kurumda talep edilen grafiklerle ilgili görev tipleri, bu görev tiplerini yerine getirme şekli (teknik), kullanılan tekniği açıklayan teknoloji ve teknolojinin niçin geçerli olduğunu açıklayan ve savunan teorilerden oluşan matematiksel organizasyonlar ortaya çıkarılarak kurumsal tanımaların özellikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ilgili kurumda grafiklerin; sayı ve işlemler, cebir ve veri işleme öğrenme alanlarında yer alan oran-orantı, yüzde, eğim, denklem ve eşitsizlikler, denklem sistemleri, fonksiyon, istatistik ve olasılık konularının öğrenilmesi ve öğretilmesinde; matematik okuryazarlığı, problem çözme, iletişim, ilişkilendirme ve psikomotor becerilerin geliştirilmesinde araç, amaç ve hem araç hem de amaç konumunda kullanıldığı tespit edilmiştir. İlgili kurumda toplam 11 görev tipini içeren "grafik okuma ve yorumlama", "grafik oluşturma" ve "grafikler arasında uygun dönüşüm yapma" olmak üzere üç matematiksel organizasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.sponsorshipBalikesir University Scientific Research Projects Commission - 2017/05en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNesibe Aydin Education Insten_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnthropological Theory Of The Didacticen_US
dc.subjectEcological Approachen_US
dc.subjectGraphicen_US
dc.subjectPraxeological Approachen_US
dc.subjectAntropolojik Didaktik Teorisien_US
dc.subjectEkolojik Yaklaşımen_US
dc.subjectGrafiken_US
dc.subjectPraksiyolojik Yaklaşımen_US
dc.titleAn anthropological analysis of the knowledge on graphics within middle school mathematicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal Of Education And Future-Eğitim Ve Gelecek Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2646-5327en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record