Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraman, Ali Erkan
dc.contributor.authorAkdoğan, Zeynep Durdu
dc.date.accessioned2019-08-06T13:35:14Z
dc.date.available2019-08-06T13:35:14Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationAkdoğan, Zeynep Durdu. Küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarında iş güvenliği kültürü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/5906
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractÇalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmaları, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin öncelikli amacıdır. Türkiye‘deki iş kazası verileri incelendiğinde; inşaat sektörü gerek yaşanan kaza sayısı bakımından gerek ise gerçekleşen can kayıpları ile diğer sektörlerden ayrışmaktadır. Yapılan çalışmalar inşaat sektöründe gerçekleşen kazaların büyük bir oranının küçük ve orta ölçekli firmalarda meydana geldiğini göstermektedir. Bu çalışmada, küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarında iş güvenliği uygulamalarının etkinliği ile iş güvenliği kültürü bilincinin varlığı araştırılmış, gerçekleştirilen anket çalışması ile elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Küçük ve orta ölçekli firmalar için 82 sorudan oluşan anket çalışması yapılmış ve katılımcılardan yanıtlamaları istenmiştir.Araştırma yöntemi olarak önerilen dört ölçüm modeli, elde edilen veriler ile test edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Sonuçlar ve öneriler bölümünde ise iş güvenliği uygulamaları ile iş güvenliği kültürü arasındaki ilişki ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractEmployees' having a healthy and safe working environment is the primary goal of business and security activitie. When data on occupational accidents in Turkey examined; The construction sector is differentiated from the number of accidents experienced and the loss of life. The studies show that a large proportion of accidents occurred in construction sector occurred in small and medium sized firms. In this study, the effectiveness of occupational safety applications in small and medium sized construction companies and the existence of safety culture awareness were investigated and the data obtained by the survey study were evaluated. The analysis was tested with four measurement models, data obtained as analysis method. A questionnaire consisting of 82 questions was conducted for small and medium sized companies and they were asked to respond from the participants. The findings were evaluated and interpreted. In the results and recommendations section, the relationship between occupational safety practices and occupational safety culture is demonstrated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Güvenliği Kültürüen_US
dc.subjectKüçük Ve Orta Ölçekli İnşaat Firmasıen_US
dc.subjectİşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğien_US
dc.subjectİş Kazasıen_US
dc.subjectİş Güvenliği Bilincien_US
dc.subjectSafety Cultureen_US
dc.subjectSmall And Medium-Sized Construction Firmen_US
dc.subjectWork Accidenten_US
dc.subjectSafety Awarenessen_US
dc.subjectWorker Health And Safetyen_US
dc.titleKüçük ve orta ölçekli inşaat firmalarında iş güvenliği kültürüen_US
dc.title.alternativeOccupational safety culture in small and medium scale construction companiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record