Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüven, Ali
dc.contributor.authorŞahin, Nurda Gül
dc.date.accessioned2019-09-02T11:57:29Z
dc.date.available2019-09-02T11:57:29Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationŞahin, Nurda Gül. Fourier serilerinin matris ortalamalarının bazı yaklaşım özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/6162
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışma f ϵ Lip(w(t),p) fonksiyonlarının ve bu fonksiyonların eşlenik fonksiyonlarının Fourier serilerinin matris ortalamalarının yaklaşım özelliklerinden oluşmaktadır. Bu tez birinci bölüm giriş olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde, trigonometrik yaklaşımın temel taşı olan Fourier serilerinin tanımı verilmiştir. Dirichlet çekirdeği ve matris ortalamalarının bazı özelliklerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, konu ile ilgili yapılan çalışmalar, bu çalışmaların ispatları ve bu ispatlarda kullanılan bazı lemmalar verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study consists of the functions of approximation properties of matrix mean of Fourier series of functions f ϵ Lip(w(t),p) and their conjugate functions. This study consists of three main chapters including the introduction as the first chapter. In the second chapter, the definition of Fourier series, which is the crucial point of trigonometric approximation is given. Also some properties of Dirichlet’s kernel and matrix means have been mentioned. In the third chapter, the studies on the subject, the proofs of these studies and some lemmas used in these proofs are given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFourier Serisien_US
dc.subjectLebesgue Uzayıen_US
dc.subjectDirichlet Çekirdeğien_US
dc.subjectMatris Ortalamasıen_US
dc.subjectLipschitz Sınıfıen_US
dc.subjectFourier Seriesen_US
dc.subjectLebesgue Spacesen_US
dc.subjectDirichlet Kernelen_US
dc.subjectMatrix Meanen_US
dc.subjectLipschitz Classen_US
dc.titleFourier serilerinin matris ortalamalarının bazı yaklaşım özelliklerien_US
dc.title.alternativeSome approximation properties of matrix averages of fourier seriesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record