Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBerksoy, Emel Ataş
dc.contributor.authorAsilsoy, Suna
dc.contributor.authorBağ, Özlem
dc.contributor.authorÖzek, Gülcihan
dc.contributor.authorCan, Demet
dc.date.accessioned2019-09-20T11:39:24Z
dc.date.available2019-09-20T11:39:24Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.issn2146-2372
dc.identifier.issn1309-9566
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5222/buchd.2017.101
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/6424
dc.descriptionCan, Demet (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstract"Objective: Chronic adenoid infections, and allergic inflammation lead to development of adenoid hypertrophy. One of the major causes of allergic rhinitis due to allergic inflammation is indoor allergens, mainly house dust mites and molds. In this study, it was aimed to investigate the frequency of mold fungi sensitivity in the etiology of allergic rhinitis caused by adenoid hypertrophy in children. Methods: Among the patients who had been admitted to Pediatric Allergy Outpatient Clinic of Dr. Behcet uz Children Hospital, 34 cases with adenoidectomy were recruited. First, a questionarre including the risk factors and the symptoms were applied to the patients. Later, total eosinophil counts, serum total IgE and spesific IgE (m6) levels of the patients were examined and finally skin prick test was applied. Results: The age of the patients included in the study varied between five and nine years, seven (21%) of the patients were female and 27 (79%) of them were male. The the most frequent symptoms were nasal congestion (88%), snoring (82%), sweating (76%); the most frequently identified risk factors were enviromental smoke exposure (52%), use of air conditioning for warming (38%), and cold steam device (32%) respectively. Specific IgE (Alternaria) positivity was detected in 12% of the patients and mold sensitivity (Alternaria) in allergy skin test was detected in 18% of the patients. Conclusion: In children with adenoid hypertrophy, mold sensitivity should be investigated."en_US
dc.description.abstractAmaç: Adenoid hipertrofisine kronik adenoid infeksiyonları ve alerjik inflamasyon yol açmaktadır. Alerjik inflamasyon dolayısıyla alerjik rinitin önemli nedenlerinden biri başta ev tozu ve küf mantarı olmak üzere ev içi alerjenlerdir. Bu çalışmada, adenoid hipertrofisi gelişen çocuklarda küf mantarı duyarlılığının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Alerji Polikliniğine başvuranlardan öyküsünde adenoidektomi uygulanmış olan 34 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalara önce yakınmalarını ve risk faktörlerini sorgulayan bir anket yapılmış, daha sonra serum total IgE, serum sIgE(mold) düzeyleri ve alerji deri prick test istenmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaşları 5 ile 9 yaş arasında değişmekte olup, 7 (%21)’si kız, 27 (%79)’si erkektir. En sık yakınma; burun tıkanıklığı (%88), horlama (%82) ve terleme (%76), en sık saptanan risk faktörü ise, çevresel sigara dumanı maruziyeti (%52), klima ile ısınma (%38) ve soğuk buhar cihazı kullanımı (%32) olarak bulunmuştur. Hastaların %12’sinde sIgE (Alternaria) pozitifliği, %18’inde alerji deri testinde küf mantarı (Alternaria) duyarlılığı saptanmıştır. Sonuç: Adenoid hipertrofisi olan çocuklarda küf mantarı duyarlılığı araştırılmalıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDr Behcet Uz Cocuk Hastaliklari Ve Cerrahisien_US
dc.relation.isversionof10.5222/buchd.2017.101en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdenoiden_US
dc.subjectAllergyen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectMolden_US
dc.subjectAlerjien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectKüf Mantarıen_US
dc.titleDoes mold sensitivity cause adenoid hypertrophy in children?en_US
dc.title.alternativeÇocuklarda küf mantarı duyarlılığı adenoid hipertrofisine yol açar mı?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİzmir Dr Behcet Uz Cocuk Hastanesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1258-9348en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage101en_US
dc.identifier.endpage104en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record