Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaradeniz, Alp
dc.contributor.authorEker, Mehmet Kubilay
dc.date.accessioned2019-10-11T12:44:01Z
dc.date.available2019-10-11T12:44:01Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn1302-0900
dc.identifier.issn2147-9429
dc.identifier.urihttps://doi.org/ 10.2339/2016.19.3.261-268
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/6797
dc.description.abstractIn this study, for examining the effect of wind power systems on energy systems, three new heuristic methods were compared to solve economic dispach problem of wind-thermal (hybrid) plants. These three heuristic algorithms are Big-Bang Big-Crunch (BBBC), Particle Swarm Optimization (PSO) that is generally used in optimization area and Ions Motion Optimization (IMO) which is newly developed. The objective function (the cost function) was solved to have minimum value in minimum time interval which can be affective on electricity system operator. The results were evaluated with different aspects (i.e. run-time, best value) avaible in the literature. The results of the comparison demonstrated that BB-BC algorithm and PSO algorithm were more effective than IMO algorithm.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, rüzgar santrallerinin enerji sisteminde artan etkilerini irdeleyebilmek için, rüzgar ve termik santrallerinden oluşan hibrit sistemin ekonomik güç dağılım problemi, üç güncel sezgisel algoritma kullanarak incelenmektedir. Optimizasyon çalışmalarında kullanımı yaygın olan Parçacık Sürü Optimizasyonu (Particle Swarm Optimization, PSO) ve Big-Bang BigCrunch (BB-BC) algoritmalarının yanında, literatüre yeni olarak sunulan İyon Hareket Optimizasyonu (Ions Motion Optimization, IMO) algoritması da kullanılarak en iyi ekonomik güç dağılımının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Algoritmalarda kullanılan amaç fonksiyonunun minimize edilmesinin yanında, bu algoritmaların bilgisayarda harcadığı süreler de belirlenerek, enerji tesisi işletmecisinin süre yönünden de etkileneceği durumun ortaya konulması hedeflenmektedir. Çalışma sonuçları dikkate alındığında, BB-BC ve PSO algoritmalarının, IMO algoritmasına göre daha hızlı ve etkili olduğu anlaşılmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Üniven_US
dc.relation.isversionof10.2339/2016.19.3.261-268en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBig-Bang Big-Crunch Optimizationen_US
dc.subjectParticle Swarm Optimizationen_US
dc.subjectLons Motion Optimizationen_US
dc.subjectEconomic Dispatch Problemen_US
dc.subjectWind-Thermal Hybrid Plantsen_US
dc.subjectBig-Bang Big-Crunch Optimizasyonuen_US
dc.subjectParçacık Sürü Optimizasyonuen_US
dc.subjectİyon Hareket Optimizasyonuen_US
dc.subjectEkonomik Güç Dağılımıen_US
dc.subjectRüzgar-Termik Hibrit Sistemleren_US
dc.titleBb-bc, pso and imo algorithms for economic dispatch problem of wind-thermal power plantsen_US
dc.title.alternativeRüzgar ve termik santrallerden oluşan enerji sistemlerinde ekonomik güç dağılımının Big-Bang Big-Crunch, PSO ve IMO algoritmaları ile irdelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Polytechnic-Politeknik Dergisien_US
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0001-7131en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage261en_US
dc.identifier.endpage268en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record