Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGirgin, Demet
dc.date.accessioned2019-10-17T07:56:24Z
dc.date.available2019-10-17T07:56:24Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.issn1301-0085
dc.identifier.issn1309-0275
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.9779/PUJE701
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/7785
dc.description.abstractThis study aimed at developing a valid and reliable scale to be used in determining music teacher candidates' self-efficacy beliefs in instrument performance regarding personal musical instruments. The participants of the study included 313 music teacher candidates. Exploratory factor analysis was conducted to determine the construct validity of the scale. The exploratory factor analysis indicated that the scale included three sub-dimensions, namely, self-efficacy, self-inefficacy, and psychological indicators and was composed of 20 items in the five-point Likert style. The total variance accounted for is 48.81%. The values of the factor loadings of the items in the scale vary between 0.47 and 0.76. The reliability of the scale was determined through the value of Cronbach's alpha. The Cronbach's alpha values of the sub-dimensions of the scale are determined respectively for self-efficacy as .86, self-inefficacy as .76, and for psychological indicators as .61. The findings obtained through this study reveal that the Self-Efficacy Scale of Musical Instrument Performance can be used to determine music teacher candidates' self-efficacy beliefs in musical instrument performance regarding personal musical instruments.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgılarına yönelik çalgı performansı özyeterlik inançlarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Çalışma 313 müzik öğretmeni adayı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin; kendini yeterli görme, kendini yetersiz görme ve psikolojik göstergeler olmak üzere üç alt boyuttan ve beşli likert tipi 20 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin tamamının açıkladığı varyans miktarı % 47’ dir. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0. 47 İle 0. 76 arasında değişmektedir. Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alfa değerine bakılarak saptanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa değerleri sırasıyla; kendini yeterli görme .86 , kendini yetersiz görme .76, psikolojik göstergeler . 61’ dir. Açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizinden elde edilen bulgular, Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği’ nin müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgılarına yönelik çalgı performansı özyeterlik inançlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPamukkale Univen_US
dc.relation.isversionof10.9779/PUJE701en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMusical Instrument Performanceen_US
dc.subjectSelf-Efficacy Beliefen_US
dc.subjectScale Developmenten_US
dc.subjectÇalgı Performansıen_US
dc.subjectÖzyeterlik İnancıen_US
dc.subjectÖlçek Geliştirmeen_US
dc.titleMusical instrument performance self-efficacy belief scale the validity and reliability analysisen_US
dc.title.alternativeÇalgı performansı özyeterlik inancı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Pamukkale University Journal of Educationen_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume38en_US
dc.identifier.startpage107en_US
dc.identifier.endpage114en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record