Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErgin, İrem
dc.contributor.authorŞenel, Oytun Okan
dc.contributor.authorÖzdemir, Özge
dc.contributor.authorUlusan, Sinan
dc.contributor.authorBilgili, Hasan
dc.date.accessioned2019-10-17T10:44:41Z
dc.date.available2019-10-17T10:44:41Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn1300-0861
dc.identifier.issn1308-2817
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/8257
dc.descriptionUlusan, Sinan (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate coxofemoral joint luxation in cats clinically and radiographically, to treat with double-sided modified toggle pin technique and to share the early-term outcomes. The study material consisted cases of 17 cats which were brought with complaints of hind limb lameness and diagnosed with coxofemoral luxation by radiography and orthopaedic examination. Radiograms revealed that the luxations of all cases either at right or left sides were formed craniodorsally. Fractures of femur (n=2), sacroiliac luxation (n=1), and os pubis and os ischii fractures (n=1) accompanied coxofemoral luxation in some cats. Toggle pins of different sizes were prepared using Kirschner wires and they were sterilized a day before surgery. Approaching the hip joint craniolaterally, luxated coxofemoral joint was allowed to set to its anatomic position, using an apparatus prepared with toggle pin and nylon sutures (USP: 0). Double-sided modified toggle pin technique was performed for the treatment. Cats, which only had luxations were able to use their legs without any problems one day after surgery; although, this time was prolonged in cases having additional orthopaedic problems. However, postoperative clinical and radiographical findings were satisfactory in all cases. As a result, double-sided modified toggle pin technique was concluded to be an appropriate method for surgical treatment of coxofemoral luxations in cats, with its satisfactory joint stabilization, quick gain of extremity functions and its compatibility with body tissues.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, kedilerde koksofemoral eklem luksasyonlarının klinik ve radyografik olarak değerlendirilerek, çift taraflı modifiye toggle pin tekniği ile sağaltımı ve erken dönem sonuçlarının paylaşılması amaçlandı. Çalışma materyalini, arka ekstremite topallığı şikayeti ile getirilen ve ortopedik ve radyografik muayeneleri sonucunda koksofemoral eklem luksasyonu tanısı konulan 17 kedi oluşturdu. Radyografik değerlendirme sonucunda tüm olgularda sağ veya sol taraftaki luksasyonun kraniodorsal yönde şekillendiği görüldü. Bazı kedilerde luksasyona femur kırığı (n=2), sakroiliak luksasyon (n=1), os pubis ve os ischii’de (n=1) kırıkların da eşlik ettiği dikkati çekti. Operasyondan bir gün önce Kirschner tellerinden kedilere uygun olacak şekilde farklı büyüklüklerde toggle pinler hazırlanarak sterilize edildi. Kalça eklemine kraniolateral yaklaşım yoluyla ulaşılarak, toggle pin ve naylon dikiş materyalinden (USP 0) hazırlanan bir düzenek ile lukse olan koksofemoral eklemin anatomik pozisyonuna getirilmesi sağlandı. Operasyonda çift taraflı modifiye toggle pin tekniği kullanılarak pinler hem asetabulum hem de femur’a birer tane olacak şekilde çift yerleştirildi. Yalnızca luksasyonu bulunan kedilerin ertesi gün opere edilen bacaklarını sorunsuz bir şekilde kullanabildikleri gözlenirken, luksasyona farklı ortopedik problemlerin eşlik ettiği olgularda bu sürenin uzadığı görüldü. Ancak tüm hastalarda operasyon sonrası klinik ve radyografik sonuçlar memnuniyet vericiydi. Sonuç olarak; tatmin edici düzeyde eklem stabilizasyonu sağlaması, operasyon sonrası ekstremite fonksiyonlarının hızlı kazanılması ve kullanılan materyallere karşı vücudun reaksiyon yaratmaması açısından çift taraflı modifiye toggle pin tekniğinin koksofemoral eklem luksasyonu olan kedilerde oldukça uygun bir operasyon tekniği olduğu sonucuna varıldıen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnkara Univ Pressen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDouble-Sided Modified Toggle Pinen_US
dc.subjectLuxationen_US
dc.subjectCoxofemoral Jointen_US
dc.subjectCaten_US
dc.subjectÇift Taraflı Modifiye Toggle Pinen_US
dc.subjectLuksasyonen_US
dc.subjectKoksofemoral Eklemen_US
dc.subjectKedien_US
dc.titleTreatment of coxofemoral luxations by double-sided modified toggle pin technique and assessment of early results in cats: 17 casesen_US
dc.title.alternativeKedilerde koksofemoral eklem luksasyonlarının çift taraflı modifiye toggle pin tekniği ile sağaltımı ve erken dönem sonuçlarının değerlendirilmesi: 17 olguen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentVeteriner Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9008-9437en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2373-5133en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0988-4415en_US
dc.identifier.volume63en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage121en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record