Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırır, Hasene Esra
dc.contributor.authorNakiboğlu, Canan
dc.date.accessioned2019-10-28T09:17:23Z
dc.date.available2019-10-28T09:17:23Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.issn13046020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/9330
dc.description.abstractBu çalışmada, kimya öğretmenleri ve öğretmen adaylarının argümantasyona dayalı ders hazırlığı ve dersi gerçekleştirme aşamasında zorluklar yaşayıp yaşamadıkları ve bunların nedenleri incelenmiştir. Dört kimya öğretmeni ve dört öğretmen adayının katıldığı çalışmanın başlangıcında, katılımcılara argümantasyonun fen sınıflarında nasıl uygulandığını öğretmeye yönelik, 9 haftalık bir workshop programı ile eğitim verilmiştir. Workshop programının ardından argümantasyona dayalı kimya derslerini gerçekleştiren katılımcılarla derslerine yönelik yarı yapılandırılmış ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin analizi sonucunda, kimya öğretmenlerinin derse uygun çalışma kağıdı hazırlama, ders planını uygulama, zamanı yetiştirme, tartışmaları yönetme ve argüman toparlamada; öğretmen adaylarının ise tartışmaya yönelik problem üretme, tartışmaları yönetme ve argümanları toparlama gibi aşamalarda zorlandıkları belirlenmiştir. Katılımcılar, bu tarz derslerin öğrencilerin bilimsel bilgiyi sorgulama ve bilimsel tartışmayı öğrenerek kendilerine güvenmelerini sağlaması nedeniyle faydalı olduğunu; ancak ortaöğretim programını yetiştirme, öğrencilerin bilgi yetersizlikleri, sınıfların kalabalık olması ve zaman sıkıntısı gibi olumsuzluklar nedeniyle bu tür bir yöntemin derslerde kullanımının zor olduğunu vurgulamışlardır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArgumentationen_US
dc.subjectChemistry Lessonsen_US
dc.subjectTeachers Educationen_US
dc.subjectArgümantasyonen_US
dc.subjectÖğretmen Eğitimien_US
dc.subjectKimya Derslerien_US
dc.titleThe views of chemistry teachers and pre-service teachers on the preparation and implementation of argumentation-based chemistry lessonsen_US
dc.title.alternativeKimya öǧretmenleri ve öǧretmen adaylarının argümantasyona dayalı kimya derslerinin hazırlığı ve uygulanması ile ilgili görüslerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Turkish Science Educationen_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9691-3730en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage185en_US
dc.identifier.endpage209en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record