Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Halil İbrahim
dc.contributor.authorGüneşçelik, Zeynep
dc.date.accessioned2019-11-05T13:29:14Z
dc.date.available2019-11-05T13:29:14Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationGüneşçelik, Zeynep. Balıkesir romanlarının halkbilimi ürünleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/9554
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada vatanı olmayan bir topluluk olan dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Romanlar incelenmiştir. Balıkesir merkez ve ilçede bulunan Roman mahallelerinden, sözlü ve yazılı bazı kaynaklardan hareketle Roman kültür dokusu ortaya çıkarılmaya, Romanların kim oldukları konusunda tespitlerde bulunmaya çalışılmıştır. Balıkesir merkez ve ilçe Roman mahallelerinin halk edebiyatı, halkbilimi ürünleri, geleneksel meslekleri saha araştırmaları yoluyla tespit edilmiş ve tespiti yapılan bu ürünlerin analizleri yapılmıştır. Bu analizlerle Roman kültürü hakkında veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma yerleştikleri bölgenin yerel halkıyla etkileşime geçip kendilerine özgü özellikleri koruyan, kültürel kodlarını geleneksel meslekler ile ortaya koyan Romanların halk edebiyatı, halk bilimi ürünleri ve geleneksel mesleklerini içeren sözlü ve yazılı kaynaklardan yola çıkarak kim olduklarını tespit etmeyi amaçlayan bir çalışmadır.en_US
dc.description.abstractIn this study,Gypsies who have not a homeland and who are living in different regions around the world were studied. Gypsy neighbourhoods in Balıkesir Province's center and other districts' gypsy neighbourhoods have been usedwith oral and written sourcesto identify gypsy people and their cultural structure. these neighbourhoods' folk literature works andproductions of folklorism have been detected by field research. At the end of the research,all data have been analyzed. with these analyzes it was tried to obtain information about gypsy culture. The main purpose of this study is identify that who are these gypsies Although they are being interacted with local people of the regions which they have settled, they have protected their own original characteristics. they have shown their cultural codes with traditional jobs. In this study gypsy literature and folklore products including oral and written sources were being used to determine who are these gypsies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBalıkesiren_US
dc.subjectRomanen_US
dc.subjectHalk Edebiyatıen_US
dc.subjectHalk Bilimien_US
dc.subjectBalikesiren_US
dc.subjectGypsiesen_US
dc.subjectFolk Literatureen_US
dc.subjectFolkloreen_US
dc.subjectTraditional Occupationsen_US
dc.titleBalıkesir romanlarının halkbilimi ürünleri üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on the folklore of balikesir gypsiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record