Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Kurumsal Yönetim Anlayışı Kapsamında İncelenmesi

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)