Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Muhîtî divanı (inceleme-tenkitli metin) 

   Şahin, Gülay (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu tezin konusu XVI.yy. divan şairlerinden Muhîtî’nin Divan’ının tenkitli metninin oluşturulması ve incelenmesidir. Muhîtî’nin Hurufi bir kişilik olması ve kimliğini eserlerinde işlemesi bu şairi ve eserini dikkate değer ...
  • Zeki divanı (inceleme-metin-dizin) 

   Şahin, Gülay (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
   Bu çalışmanın amacı, XIX. yüzyıl Divan şairlerinden Zekî’nin divanının transkribe edilmesi, çeşitli yönleriyle tanıtılması ve hayatı hakkında bilgi sahibi olmadığımız bu şairin, divanından yola çıkarak edebî ve fikrî yönünün ...