Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGökden, Sibel
dc.contributor.authorIlgaz, Aykut
dc.date.accessioned2016-01-19T13:37:59Z
dc.date.available2016-01-19T13:37:59Z
dc.date.issued2005
dc.date.submitted2005en
dc.identifier.citationIlgaz, Aykut. GaN/AlGaN hemt yapılarda saçılma mekanizmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1497
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractIBu çalışmada, GaN/AlGaN arayüzeyinde oluşan 2 boyutlu elektron gazının (2BEG) Hail mobilitesine, başlıca saçılma mekanizmaları olan dislokasyon, deformasyon potansiyel yoluyla akustik fonon (DP), piezoelektrik (PE), polar optiksel fonon (LO) ve iyonize olmuş safsızlık saçılmalarının etkileri incelenmiştir. Deneysel sonuçlarla teorik sonuçları karşılaştırmak için, üçgen kuantum çukuru içine hapsolan elektronlara ait 2 boyutlu dejenere istatistiği kullanılmıştır. Teorik sonuçlar, yüksek sıcaklıklarda elektron mobilitesinin, fonon etkileşmelerinden olan optiksel fononlardan, şiddetli biçimde etkilendiğini göstermiştir. Ara sıcaklık değerlerinde deformasyon potansiyel akustik fonon ve piezoelektrik saçılmaları elektron mobilitesini sınırlayan baskın saçılma mekanizmalarıdır. Düşük sıcaklıklarda ise iyonize safsızlıklardan kaynaklanan saçılmalar elektron mobilitesini sınırlamaktadır. Ayrıca düşük sıcaklıklarda, 2BEG mobilitesinin yüksek dislokasyon yoğunluklarından etkilendiği gözlenmiş ve teorik olarak yüklü dislokasyonlardan saçılma için taşıma ve kuantum durulma sürelerinin oranlan incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, safsızlık saçılması ile karşılaştırılmış ve yüklü dislokasyon saçılmasının, iyonize olmuş safsızlık saçılmasından daha baskın olduğu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractn this work, the effect of all standard mechanisms, including scattering by dislocation, deformation potantial acoustic phonon (DP), piezoelectric (PE), polar optical phonon (LO) and ionized impurities, on Hall mobility of 2 dimensional electron gas (2DEG) formed at a GaN/AlGaN interface was investigated. In order to compare experimental results with the theory, 2 dimensional degenerate statistics have been used for a 2DEG confined in a triangular well. Theoretical results showed that electron mobility was mainly affected by optical phonon interactions at high temparatures. At intermediate temperatures, deformation potential acoustic phonon and piezoelectric scattering were dominant scattering mechanisms limiting the electron mobility. Scattering arising from ionized impurities limited the electron mobility at low temperatures. Besides, it has been realized that 2DEG mobility was affected by the high density of dislocations at low temperatures. We have also investigated theoretically the transport to quantum lifetime ratios for charged dislocations. We compared the results with impurity scattering and found the effect to be stronger for charged dislocation scattering.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGaN/AlGaN
dc.subjectOptik Fonon Saçılması
dc.subjectAkustik Fonon Saçılması
dc.subjectDislokasyon Saçılması
dc.subjectTaşıma Özellikleri
dc.subjectSafsızlık Saçılması
dc.subjectMobilite
dc.subject2DEG
dc.subjectOptical Phonon Scattering
dc.subjectAcoustic Phonon Scattering
dc.subjectDislocation Scattering
dc.subjectTransport Properties
dc.subjectImpurity Scattering
dc.subjectMobility
dc.titleGaN/AlGaN HEMT yapılarda saçılma mekanizmalarıen_US
dc.title.alternativeScattering mechanisms in GaN/AlGaN hemt structuresen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record