Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoçkar, Feray
dc.contributor.advisorSinan, Selma
dc.contributor.authorAvcıkurt, Ayla Solmaz
dc.date.accessioned2016-01-19T13:38:14Z
dc.date.available2016-01-19T13:38:14Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009en
dc.identifier.citationAvcıkurt, Ayla Solmaz. Bazı ilaçların paraoksonaz izoenzimleri (PON1 ve PON2) üzerine etkilerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/1710
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, bazı ilaçların, fizyolojik ve pato-fizyolojik durumlarda önemleri belirlenmiş PON1 ve PON2 enzimleri üzerinde in vitro etkilerinin belirlenmesidir. Çalışma, günümüzde kullanımı artan antidepresan ve antipisikotik ilaçların PON1 enzim aktivitesi ve antibiyotiklerin sınırlı olarak makrofajlarda ifade edilen, PON2 enzim aktivitesi üzerindeki in vitro etkisinin araştırılması olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Antidepresan ve antipisikotik tedavide kullanılan haloperidol, fluoksetin hidro klorür, diazepam ve asepromazin maleat ilaçlarının in vitro etkisi için, insan serumundan amonyum sülfat ve hidrofobik etkileşim kromatografisi ile saflaştırılan PON1 enzimi kullanılmıştır. Sefazolin sodyum, gentamisin sülfat, ampisilin sodyum, kloramfenikol sodyum süksinat antibiyotiklerinin hücre kültüründe yetiştirilen U937 insan makrofaj hücrelerinde bulunan PON2 enzim aktivitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Haloperidol ve Fluoksetine Hidroklorür ilaçlarının insan serum PON1 enzim aktivitesi üzerinde inhibisyon etkisi olduğu tespit edilmiş ve IC50 değerleri sırasıyla 5,5mM ve 13.9mM olarak belirlenmiştir. Her iki ilacın inhibisyon tipi yarı yarışmalı olarak belirlenmiş ve Ki değerleri sırasıyla 4,15 ve 0,007 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, antibiyotiklerin U937 makrofaj hücre hattında, doğal olarak bulunan PON2 enzim aktivitesi üzerinde farklı sürelerde inhibisyon ve aktivasyon etkilerinin olmadığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to determine the in vitro effect of some drugs on enzymes, PON1 and PON2, involving in important roles in physiological and pathophysiological circumstances. This study could be divided into two parts, one involves the determination of some antidepressant and antiphyciatric drugs on PON1 enzyme activity and the other includes the investigation of the effect of PON2 enzyme that is restrictly expressed in macrophages. In order to determine the effect of, halloperidol, fluoxetin hydro clorur, diazepam and asepromazin maleat drugs used for the therapy of Antidepressant and antipshyciatric diseases. PON1 enzyme was purified by ammonium sulphate precipitation followed by hydrophobic interaction chromatography from human serum. The inhibition effect of some antibiotics, Cefazoline sodium, Gentamycine sulphate, ampisillin sodium and Chloramphenicol sodium succicinate on PON2 enzyme activity were investigated in human macrophages cell, namely U937 cells . It was determined that the most inhibitory effect showing drugs on PON1 enzyme were Haloperidol and Fluoxetine HCl with 5.5 and 13.9mM IC50 values respectively. Both drugs exhibit semi competitive inhibition effect and Ki values were found as 4, 15 and 0,007, respectively. In addition, the used antibiotics on PON2 enzyme in U937 macrophages cells were found that it did not exhibite the differential effects including inhibitory or activatory effects in different time points and concentrations of drugs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParaoksonaz
dc.subjectNöroleptik İlaç
dc.subjectSaflaştırma
dc.subjectİnhibisyon
dc.subjectParaoxonase
dc.subjectNeuroleptic Drug
dc.subjectPurification
dc.subjectInhibition
dc.titleBazı ilaçların paraoksonaz izoenzimleri (PON1 ve PON2) üzerine etkilerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe determination of effect of some drugs on paraoxonase (PON1 and PON2) enzymes activitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record