Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Manevî danışmanlıkta tasavvuf terapisi 

   Sayın, Esma (2022)
   İnsan, beden ve ruh yapısıyla bir bütündür. Modern dünya, insanın bedenî ihtiyaçlarını karşılamaya öncelik vererek, manevî ihtiyaçlarını göz ardı etmiştir. Oysa insanın huzur ve mutluluk içerisinde yaşaması, manevî yönüyle ...
  • Modern düşünce akımları ve tasavvufî düşüncenin önemi 

   Sayın, Esma (2023)
   Tasavvufta, insanın gerçek aşkı, Rabbine olan aşkıdır. Tasavvufî düşüncede in-sanın kendini sevmesi ve kendisine âşık olması anlamını taşıyan narsizm düşüncesi reddedilerek insanın Rabbine âşık olması öngörülür. Makalede ...