Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de muhafazakâr kadınların feminizm algısı 

      Sekiz, Esra (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      1789 Fransız Devrimi sonrasında rasyonel değerlerin temel alınarak mükemmel devlet ve toplum düzeni oluşturma çabasına tepki olarak muhafazakâr ideoloji ortaya çıkmıştır. Feminist ideoloji ise Devrim sonrası liberalizmin ...