Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇetintaş, Hakan
dc.contributor.authorSarıkaya, Murat
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:53Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1303-1279
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4132
dc.descriptionÇetintaş, Hakan (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada 1960-2004 arasında İngiltere ve ABD'de karbon emisyonlarının ekonomik büyüme ve enerji tüketimi üzerindeki etkileri ve nükleer enerji üretimi, dış ticaret ve şehirleşme değişkenleri dahil çok değişkenli bir model çerçevesinde nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. Koentegrasyon test sonuçları söz konusu değişkenler arasında uzun dönem bir ilişkinin varlığını doğrulamaktadır. İngiltere'de ekonomik büyüme kısa ve uzun dönemde CO2 emisyonları üzerinde pozitif bir etkiye sahipken ABD'de ekonomik büyümenin CO2 emisyonları üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Her iki ülkede de enerji tüketimi ve CO2 emisyonları arasında pozitif bir ilişki, nükleer enerji üretimi ve CO2 emisyonları arasında negatif bir ilişki vardır. İngiltere'de CO2'den ekonomik büyümeye, ABD'de ise enerji tüketiminden CO2 emisyonlarına tek yönlü bir nedensellik bulunmaktadır. Her iki ülkede de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında bir nedensellik ilişkisine rastlanamamıştıren_US
dc.description.abstractThis study investigates the effects of energy consumption and the economic growth on the carbon dioxide emissions and causality in a multivariate model, which includes nuclear energy generation, foreign trade and urbanization variables, in the UK and the USA by employing data of 1960-2004. Cointegration test results support that there is a long-term relationship among the variables. While the economic growth in the UK has a positive effect on CO2 emissions in the short term and long term, the economic growth in the USA does not affect CO2 emissions. In both countries, there is a positive relationship between energy consumption and CO2 emissions and a negative relationship between nuclear energy generation and CO2 emissions. There is a unidirectional causality from CO2to economic growth in the UK and from energy consumption to CO2 emissions in the USA. In both countries, we have detected no causal relationship between energy consumption and the economic growthen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectCO2en_US
dc.subjectGrowthen_US
dc.subjectEnergy Consumptionen_US
dc.subjectCausalityen_US
dc.subjectCO2en_US
dc.subjectBüyümeen_US
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectTüketimen_US
dc.subjectNedenselliken_US
dc.titleCO2 emissions, energy consumption and economic growth in the Usa and the United Kingdom: ARDL approachen_US
dc.title.alternativeABD ve İngiltere'de CO2 emisyonu enerji tüketimi ve ekonomik büyüme: ARDL yaklaşımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage173en_US
dc.identifier.endpage194en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record