Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYumuşak, Sedat
dc.contributor.authorBoz, Hakan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:34Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1306-2174
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4407
dc.description.abstractMevsimsel değişimlerin insanların duygudurum, davranış ve psikolojilerini değiştirdiğine dair toplumda geniş bir mutabakat bulunmaktadır. Bununla birlikte mevsimsel değişimlerin etkileri işletmecilik alanında özellikle de insan kaynakları alanında önemlidir. Fakat mevsimselliğin etkisini incelemek için güvenilir ve geçerli bir ölçek gerekmektedir. Bu yüzden bu çalışmada Mevsimsel Gidiş Değerlendirme Formu (MGDF) kullanılmıştır. Çalışmanın amacı mevsimsel duygudurum düzeyinin otel çalışanlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ölçmektir. Çalışma kapsamında Bodrumdaki 5 yıldızlı otel çalışanlarına MGDF ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği uygulanmıştır. Çalışma kapsamında MGDF ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Bodrum’da beş yıldızlı 8 otelde rastgele 100 çalışana uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre çalışanların %39’u mevsimsellikten etkilendikleri belirlenmiştir. Mevsimsellik kadınları erkeklerden daha çok etkilemiştir. Son olarak psikolojik durum işten ayrılma ile durumu arasında ilişki bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThere is a common consensus that seasonal changes in mood, behavior and psychology vary in huge across the general population. Also seasonal changes’ effects are important for business administration esspecially in human resoueces management. But studying the effect of seasonality requires reliable and valid measures. Thats why in this study was used the Seasonal Pattern Assessment Questionnaire (SPAQ). The aim of the present study was to assess the effect of seasonal affective disorder (SAD) on turnover intention in hotel emplyees. We administrate the SPAQ and Turnover Intentıon Scale in five star hotels’ employees in Bodrum. The subjects (n 100), randomly selected from 8 five star hotels in Bodrum, were given the Seasonal Pattern Assessment Questionnaire and the turnover intention Scale over a period of one week in November. Results indicated seasonality has an big impact on employees. According to the study results seasonality effects %39 employees. Also seasonality has a big effect on woman than mens. Finally psychological state has a positive relation with turnover intention.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectİşten Ayrılma Niyetien_US
dc.subjectMevsimsel Duygudurum Bozukluğuen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectHuman Resource Managementen_US
dc.subjectTurnover Intentionen_US
dc.subjectSeasonal Affective Disorder (SAD)en_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.titleKonaklama işletmelerinde çalışanların mevsimsel duygudurum düzeylerinin etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of seasonal affective disorder on the employees in accommodation establishmentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEkonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage365en_US
dc.identifier.endpage388en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record